1
00:00:00,000 --> 00:00:02,056
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,838 --> 00:00:06,495
- Pustil jsi ji ven s mužem!
Co jsi to provedl? - Přestaň!

3
00:00:06,497 --> 00:00:08,596
Užila sis večer?

4
00:00:11,000 --> 00:00:13,968
Už nikdy nepokleknu
před žádným mužem.

5
00:00:13,970 --> 00:00:16,470
Všichni pokleknou přede mnou.

6
00:00:18,175 --> 00:00:21,475
Je to požehnání, jehož účel
ještě nedokážeme určit?

7
00:00:21,477 --> 00:00:25,746
Neboť já vás znám,
příteli Ethane Chandlere.

8
00:00:25,748 --> 00:00:29,717
- Jak mohu pomoci, inspektore?
- Znáte ho? Američan, 2 metry vysoký.

9
00:00:29,719 --> 00:00:33,588
- Nic mi neříká.
- Opravdu ho nepoznáváte? - Ne.

10
00:00:33,590 --> 00:00:39,427
- Rozšiřuji sklep o novou atrakci.
- Více vražd? - Něco důmyslnějšího.

11
00:00:39,429 --> 00:00:42,662
- Nazdar, starý brachu.
- Nevrátím se do Ameriky.

12
00:00:42,664 --> 00:00:47,367
- Ale vrátíš. - Ještě jednou tě
tu uvidím se motat a zabiju tě.

13
00:00:47,369 --> 00:00:52,106
Dbejte na sira Malcolma.
Bude-li mě třeba, pošlete pro mě.

14
00:00:52,108 --> 00:00:56,076
- <i>Osvobodil se ze zaklínadla.</i>
- <i>Ty jsi nad ním ztratila moc?</i>

15
00:00:56,078 --> 00:00:58,712
Možná nejsi tak vnadná,
jak sis myslela, matko.

16
00:00:58,714 --> 00:01:01,748
- Začínáš být drzá.
- A ty stará.

17
00:01:03,352 --> 00:01:07,053
<i>Sir Malcolm je teď
sám sebou a proto přijde.</i>

18
00:01:07,055 --> 00:01:10,290
- Malcolm je pryč. - Musíme
pro slečnu Ives a Chandlera.

19
00:01:10,292 --> 00:01:14,894
Necháte-li slečnu Ives žít,
půjdu s vámi až na konec věků.

20
00:01:14,896 --> 00:01:17,429
To jediné nedovedu.
Pán ji dostane.

21
00:01:17,431 --> 00:01:21,067
Nechám vás tu se vzpomínkami.
........