1
00:00:19,650 --> 00:00:26,643
Hlídka

2
00:01:03,808 --> 00:01:05,373
Támhle jde.

3
00:01:07,465 --> 00:01:10,085
Náčelník. Krasavec.

4
00:01:11,511 --> 00:01:14,323
Chtěl bych ho potkat na ulici.
- Nedej bože.

5
00:01:14,324 --> 00:01:17,307
Proč nedej bože? Už jsme se
potkali a on říká: Vojíne Chaustove.

6
00:01:17,308 --> 00:01:20,707
A já říkám:
A kdo jste vy, štábní seržant?

7
00:01:20,708 --> 00:01:23,572
Kdo jste?
On říká: Vy nejste Chaustov?

8
00:01:23,573 --> 00:01:27,188
Já říkám: Ano, jsem Chaustov,
ale kdo jste vy, štábní seržante?

9
00:01:27,189 --> 00:01:28,526
Podrž to.

10
00:01:28,527 --> 00:01:29,824
Vojín Chaustov!

11
00:01:29,825 --> 00:01:33,860
Jsem vojín Chaustov,
ale kdo jste vy, štábní seržante?

12
00:01:33,861 --> 00:01:36,086
Dost.
- Proč dost?

13
00:01:36,490 --> 00:01:37,948
Vojín Chaustov!

14
00:01:39,314 --> 00:01:46,324
Jsem vojín Chaustov. A vy?
Kdo jste, štábní seržante?

15
00:01:46,325 --> 00:01:48,501
Kdo jsem?

16
00:01:51,398 --> 00:01:55,797
Jste štábní seržant,
teď zástupce seržanta Žorkina.

17
00:02:01,683 --> 00:02:06,121
Abyste mě potkal na ulici, vojíne
Chaustove, kým se musíte stát?

18
00:02:06,577 --> 00:02:10,290
Vynikajícím žákem politického
a vojenského výcviku, štábní seržante.

19
00:02:11,227 --> 00:02:14,224
Jděte na stráž.
- Rozkaz.

20
00:02:16,432 --> 00:02:18,775
Náčelník čůrák.
- Co?

21
00:02:19,780 --> 00:02:22,670
Rozkázal jít na stráž!

22
00:02:27,245 --> 00:02:28,697
Co je?
........