1
00:00:07,240 --> 00:00:11,260
Pheobe, je tu něco, co nevíš
o Malovi a Sarah a... o mně.

2
00:00:12,295 --> 00:00:14,000
Co bych o tobě měla vědět?

3
00:00:14,792 --> 00:00:16,936
Copak bych tě chtěl vidět zraněného?

4
00:00:17,742 --> 00:00:21,965
Byl jsi pro mě syn.
Nebylo ti lépe se mnou v Carricklee?

5
00:00:22,118 --> 00:00:25,216
Víš, jaké věci
se dějí na takových místech?

6
00:00:25,995 --> 00:00:27,744
Nejsi můj otec, Quirke

7
00:00:29,050 --> 00:00:30,845
Říkala jsem ti, že Mala neopustím.

8
00:00:33,644 --> 00:00:35,605
Jde o Sarah.
Je mrtvá.

9
00:00:35,640 --> 00:00:40,260
Říkala, že ji bolí hlava,
pak upadla a zemřela.

10
00:01:40,180 --> 00:01:44,820
QUIRKE 1x02
Elegy For April (Žalozpěv za April)

11
00:01:44,940 --> 00:01:47,940
Překlad: ArwyKraft

12
00:02:17,359 --> 00:02:18,259
O tři týdny později

13
00:02:19,959 --> 00:02:21,659
Přestat pít je snadné.

14
00:02:21,660 --> 00:02:24,980
Naučit se žít sám se sebou za střízliva
je ta těžší část.

15
00:02:26,020 --> 00:02:28,020
- Jak často se modlíte?
- Modlím?

16
00:02:29,180 --> 00:02:30,180
Ano, modlíte.

17
00:02:31,020 --> 00:02:32,740
Ke komu bych se měl modlit?

18
00:02:32,740 --> 00:02:33,740
K Ježíši Kristovi.

19
00:02:34,420 --> 00:02:35,420
Kvůli čemu?

20
00:02:36,260 --> 00:02:38,580
Aby zmírnil břemeno vašeho hněvu.

21
00:02:39,300 --> 00:02:40,980
Proč bych měl být rozhněvaný?

22
00:02:41,100 --> 00:02:45,460
Když budu mluvit za sebe,
kdyby mě rodiče odložili,

23
00:02:47,100 --> 00:02:48,420
Byl bych rozhněvaný.
........