1
00:04:35,541 --> 00:04:36,875
Ahoj!

2
00:04:36,877 --> 00:04:38,210
Ahoj... člověče.

3
00:04:38,212 --> 00:04:40,078
Ahoj. Jak se máš, Georgi?

4
00:04:40,080 --> 00:04:42,614
Moc rád tě vidím. Cesta byla dobrá?

5
00:04:44,717 --> 00:04:46,718
Už jsi se spojil s Cowboyem?

6
00:04:46,720 --> 00:04:49,888
Ne, ještě ne. Stavím se za ním později.
Našel jsi nějaká dobrá místa?

7
00:04:49,890 --> 00:04:51,890
Jo, člověče.

8
00:05:39,505 --> 00:05:42,941
Díky, lidi. Plníme přání
a plníme si peněženky.

9
00:05:42,943 --> 00:05:45,344
Jedno se nám líbí víc.
Hádejte, co to je.

10
00:06:42,202 --> 00:06:43,969
Děkuji vám, slečno.

11
00:06:54,213 --> 00:06:55,514
Jste opravdu dobří, lidi.

12
00:06:55,516 --> 00:06:56,748
Děkuji.

13
00:06:58,184 --> 00:07:00,018
Hraje někdo z vás vlastní věci?

14
00:07:00,020 --> 00:07:02,053
Jenom klasiku.

15
00:07:02,055 --> 00:07:05,924
Víte, dáváme lidem to, co chtějí.

16
00:07:05,926 --> 00:07:10,262
A proč? Nemáte co říct?

17
00:07:11,864 --> 00:07:13,999
Ne, paní, ani ne.

18
00:07:16,102 --> 00:07:18,603
- "Dance all night"?
- Jdem na to.

19
00:07:48,067 --> 00:07:50,602
Myslím, že to chce D.
Dáváte studentské slevy?

20
00:07:50,604 --> 00:07:51,970
Vy jste student?

21
00:07:51,972 --> 00:07:55,574
Hele, Ryane, máš sebou
studentskou průkazku?

22
00:07:55,576 --> 00:07:56,741
Ne.

23
00:07:56,743 --> 00:07:59,411
On sebou průkazku nemá
a já nechal svou v autě,

24
........