1
00:00:15,652 --> 00:00:17,484
V minulých dílech...

2
00:00:17,510 --> 00:00:19,013
Nedokážeme vypnout jeho schopnosti.

3
00:00:19,133 --> 00:00:20,989
- Můžeme je jen potlačit.
- Wolfe byl...

4
00:00:20,998 --> 00:00:24,123
drsňácký filozof.

5
00:00:24,243 --> 00:00:27,176
- Wolfe byl náš učitel.
- Ale ty jsi zastavil Wolfa.

6
00:00:27,181 --> 00:00:29,627
- Christiane...
- Pomátl se.

7
00:00:29,923 --> 00:00:32,420
- Zabil moje přátele.
- Sway.

8
00:00:32,498 --> 00:00:33,800
Je to naprostá nakopávka.

9
00:00:33,828 --> 00:00:35,582
Je to nepovolený zesilovač schopností.

10
00:00:35,600 --> 00:00:36,500
Jmenuji se Zora.

11
00:00:36,578 --> 00:00:37,225
Zora.

12
00:00:37,548 --> 00:00:40,040
Tvůj agent zjevně
nepoznává tvého mrtvého přítele.

13
00:00:42,994 --> 00:00:45,680
Ty jim dáváš řádně zabrat.

14
00:00:45,800 --> 00:00:47,531
Víš co je v téhle hře špatně?

15
00:00:47,573 --> 00:00:49,138
Obyčejní lidé neumírají.

16
00:00:49,174 --> 00:00:51,083
Retro Girl není člověk.

17
00:00:51,099 --> 00:00:54,091
Je to nadhodnocený obraz
co ti vnutili.

18
00:00:54,106 --> 00:00:56,903
- Dělej si, co chceš.
- Jdeš s námi. Jsme policisté.

19
00:00:56,916 --> 00:00:58,292
Dobře?
Je konec.

20
00:00:58,458 --> 00:01:00,563
Nemůžou tě vzít z tvého domova...

21
00:01:02,132 --> 00:01:04,210
- Víš jak se odsud dostat?
- Jo.

22
00:01:04,597 --> 00:01:05,984
Vím.

23
00:01:31,133 --> 00:01:32,887
Vrátil ses po mně.
........