1
00:00:01,890 --> 00:00:04,117
<i>Pred tromi týždňami
spadla neviditeľná kupola</i>

2
00:00:04,153 --> 00:00:08,783
<i>na Chester's Mill, odrezala nás
od zvyšku sveta.</i>

3
00:00:09,168 --> 00:00:11,769
<i>Kupola skúša naše hranice ...</i>

4
00:00:11,771 --> 00:00:13,004
Choď!

5
00:00:13,006 --> 00:00:14,806
<i>... stavia nás voči sebe.</i>

6
00:00:14,808 --> 00:00:18,076
Chester's Mill odsudzuje
Dale Barbaru na smrť.

7
00:00:18,078 --> 00:00:18,937
<i>... a núti každého z nás</i>

8
00:00:18,973 --> 00:00:20,945
<i>aby sme stáli voči
svojim vlastným démonom...</i>

9
00:00:20,981 --> 00:00:23,414
<i>hnevu ...</i>

10
00:00:23,416 --> 00:00:26,284
Potrebujem vedieť, že budeš pri
tom všetkom stáť pri mne.

11
00:00:26,286 --> 00:00:27,374
<i>...zármutku ...</i>

12
00:00:27,410 --> 00:00:29,187
Nechápem kto jej
to mohol urobiť?

13
00:00:29,189 --> 00:00:32,423
Sľubujem ti že ho chytíme,
nech to urobil ktokoľvek.

14
00:00:32,425 --> 00:00:34,258
- <i>..strachu...</i>
- Uviazli sme tu.

15
00:00:34,260 --> 00:00:36,627
<i>Počúvam že sa nám míňa voda.</i>

16
00:00:40,367 --> 00:00:41,933
Ty si zabil Angie McAlisterovú.

17
00:00:41,935 --> 00:00:44,002
<i>...hanbe.</i>

18
00:00:44,004 --> 00:00:45,967
Myslel som že to zničí kupolu.

19
00:00:46,003 --> 00:00:48,216
Urobil by som čokoľvek,
aby som to mohol zvrátiť.

20
00:00:48,252 --> 00:00:51,409
<i>Ale našli sme pod kupolou
aj lásku.</i>

21
00:00:52,645 --> 00:00:56,814
<i>A bojovali sme, aby sme
udržali naše mesto pokope.</i>

22
00:00:57,916 --> 00:00:59,884
Myslela som, že nás má
kupola chrániť.

........