1
00:00:00,000 --> 00:00:02,840
Vše co jsem viděl, se jí stane.
Dokázal jsem to.

2
00:00:04,253 --> 00:00:06,453
Mohu zůstat. Myslím jen na to,
že bychom měli odejít.

3
00:00:06,453 --> 00:00:08,453
O čem ještě jsi mi lhala?

4
00:00:08,453 --> 00:00:09,933
To je Dries! Podívej!

5
00:00:09,933 --> 00:00:12,693
Nikdo tam není.
Je hned vedle tebe! Maui!

6
00:00:12,693 --> 00:00:15,653
Vím, kde je Driesovo tělo. Existuje stopa,
ale rychle slábne,

7
00:00:15,653 --> 00:00:17,013
takže musíme jít hned.

8
00:00:17,551 --> 00:00:20,071
Maui Vaipiti, Detektiv konstábl
Lara Morgan.

9
00:00:20,071 --> 00:00:22,791
Zatýkám vás pro podezření
z pašování perel a vraždy.

10
00:00:22,791 --> 00:00:24,311
To jsou perly Vaipiti....

11
00:00:24,311 --> 00:00:26,271
Proč by je ukradl,
jen aby je vrátil?

12
00:00:26,271 --> 00:00:28,631
Nastup na loď svého strýce a jeď.
Můžeš změnit budoucnost.

13
00:00:28,631 --> 00:00:30,751
Co jsem viděl,
se nemusí stát.

14
00:00:30,751 --> 00:00:32,351
Aumea je ta jediná,
která byla vybrána.

15
00:00:32,351 --> 00:00:33,511
Mé rudé šaty.

16
00:00:33,511 --> 00:00:35,151
Prostě je spálíme
a pak bude vše v pořádku.

17
00:00:35,151 --> 00:00:36,991
Jsou pryč.!
Byl tady Kyle.

18
00:00:38,591 --> 00:00:41,351
Neměj obavy.Postarám se o tebe,
Slibuji.

19
00:00:46,911 --> 00:00:50,631
Hej, se třeseš.
Jen mi řekni, co se stalo.

20
00:00:50,631 --> 00:00:53,991
Koringo má podezření. Musíme odjet hned.
Moje věci jsou na lodi.

21
00:00:53,991 --> 00:00:55,911
Jen popadni svoje a jdeme.

22
........