1
00:00:00,044 --> 00:00:02,824
- První dojmy? - Vypadá to,
že mu rozdrtila hrdlo,

2
00:00:02,825 --> 00:00:06,243
hrozila madam nožem. Prý
jednala rozzlobeně, jako člověk.

3
00:00:06,265 --> 00:00:08,805
Viděl jsem odcházet techniky.
Co chcete skrýt?

4
00:00:09,845 --> 00:00:12,164
Jste suspendován,
s okamžitou platností.

5
00:00:12,165 --> 00:00:15,313
Z právních důvodů se syntetický
spotřebič nemůže sám prohlédnout.

6
00:00:15,343 --> 00:00:19,328
- Je třeba svléct mi oblečení.
- Bál jsem se, že to řekneš.

7
00:00:19,930 --> 00:00:22,104
Mám ti to otevřít, Petere?

8
00:00:22,105 --> 00:00:25,625
- Ať se mi to neplete do cesty!
- Pete!

9
00:00:25,685 --> 00:00:29,685
Někoho jsi zabila,
Nisko. Najdou tě.

10
00:00:30,685 --> 00:00:32,425
Zničí tě.

11
00:00:33,025 --> 00:00:34,605
Nebudeš smět existovat.

12
00:00:35,505 --> 00:00:37,044
- Kdo je Tom?
- Zmlkni!

13
00:00:37,045 --> 00:00:40,725
To jméno už nikdy neříkej.
Rozumíš? Slib mi to.

14
00:00:40,779 --> 00:00:44,618
Jsi divná, Anito.
Já zjistím proč.

15
00:00:44,619 --> 00:00:47,618
Panebože, je tady.

16
00:00:47,619 --> 00:00:49,219
Můžeme ji najít.

17
00:00:49,819 --> 00:00:52,719
Jsem tady. Pomoz mi! Pomoz mi!

18
00:00:54,899 --> 00:01:01,570
Hledáme konkrétní
skupinu syntů.

19
00:01:05,819 --> 00:01:08,019
Zase tahle.

20
00:01:09,819 --> 00:01:13,378
Ti ruští sběrači ji někde
vzali. Přinesli mi ji.

21
00:01:13,379 --> 00:01:16,898
Nainstaloval jsem nový
software a vzal si honorář.

22
00:01:16,899 --> 00:01:19,518
........