1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
BAD JUDGE 1x05 - Judge And Jury
Překlad: tarba

2
00:00:04,269 --> 00:00:05,870
Pití.

3
00:00:09,341 --> 00:00:10,475
Pití.

4
00:00:10,509 --> 00:00:12,477
Bylo by to jednodušší,

5
00:00:12,511 --> 00:00:14,312
kdybyste měli každý svůj
oběd, ale...

6
00:00:14,346 --> 00:00:15,413
Trénujeme.

7
00:00:15,447 --> 00:00:17,381
Čas.

8
00:00:17,416 --> 00:00:19,717
Půl košíku hranolek,
žádné vylití, to je rekord.

9
00:00:19,752 --> 00:00:21,886
V pátek vyhrajeme

10
00:00:21,920 --> 00:00:26,090
na pátém každoročním
Serpico olympiádě

11
00:00:26,125 --> 00:00:28,426
a znovu se vyšvihneme tam,
kam patříme, na opasek.

12
00:00:28,460 --> 00:00:29,961
Jaké Serpico?

13
00:00:29,995 --> 00:00:32,029
Každoroční barová soutěž.

14
00:00:32,064 --> 00:00:33,898
Tedward a já proti Tomovi a...

15
00:00:33,932 --> 00:00:35,366
- Jakeovi.
- Jo.

16
00:00:35,401 --> 00:00:37,335
Prohráli jsme jen jednou,
loni.

17
00:00:37,369 --> 00:00:39,504
Poražení musí strávit
noc ve vězení.

18
00:00:39,538 --> 00:00:41,139
Byli jsme na tom špatně.

19
00:00:41,173 --> 00:00:42,407
Ten záchod byl děs.

20
00:00:42,441 --> 00:00:44,976
Gary, měl bys přijít...
nebo ne.

21
00:00:45,010 --> 00:00:46,544
- Však ví, jak chceš.
- To je milé.

22
00:00:46,578 --> 00:00:48,112
Chceš, abych ti fandil.

23
00:00:48,147 --> 00:00:49,514
........