1
00:00:51,200 --> 00:00:56,206
<i>V roce 1970 město Soul
začalo plánovat rozvoj Gangnamu.</i>

2
00:00:56,640 --> 00:00:59,802
<i>Tento film je dramatizací událostí,
které se v Gangnamu odehrály.</i>

3
00:00:59,803 --> 00:01:03,771
<i>Všechny postavy a situace
v tomto filmu jsou smyšlené.</i>

4
00:01:12,800 --> 00:01:15,724
Celá tato oblast je Gangnam.

5
00:01:16,040 --> 00:01:21,524
Je odtud lepší přístup do Soulu
než z ostatních satelitních městeček.

6
00:01:22,400 --> 00:01:24,050
Je to zlatá husa.

7
00:01:24,960 --> 00:01:25,802
Prosím?

8
00:01:27,200 --> 00:01:30,044
Ta země je ryzí zlato. Jen si ji vzít.

9
00:01:31,560 --> 00:01:34,325
A jak se vám líbil severní Soul?

10
00:01:34,360 --> 00:01:36,124
Je moc blízko Severní Koreji.

11
00:01:36,200 --> 00:01:39,249
Naše obchody musí
být mimo jejich dosah.

12
00:01:39,560 --> 00:01:40,721
Rozjedeme to tady.

13
00:01:41,080 --> 00:01:44,004
Dejte dohromady podklady, Moone.

14
00:01:46,480 --> 00:01:51,486
<i>GANGNAM 1970
(Uncut Version)</i>

15
00:02:04,200 --> 00:02:08,762
<i>Lee Min-ho</i>

16
00:02:12,920 --> 00:02:17,005
<i>Kim Rae-won</i>

17
00:02:31,440 --> 00:02:34,291
- Ty šmej...
- Počkej, chlape.

18
00:02:41,920 --> 00:02:44,281
Pojď sem. Chceš, aby tě unesli?

19
00:02:49,680 --> 00:02:50,886
Nic tam nemám.

20
00:02:50,887 --> 00:02:53,167
Drž kurva hubu.

21
00:02:53,840 --> 00:02:55,410
Hej, ty.

22
00:02:58,160 --> 00:02:59,359
Zdrhej.

23
00:02:59,360 --> 00:03:00,639
- Utíkej
- Hej.

........