1
00:00:00,735 --> 00:00:02,209
Myslíš, že si dobrý v posteli?

2
00:00:02,210 --> 00:00:04,307
Či som dobrý v posteli...

3
00:00:04,317 --> 00:00:07,140
Myslím, že som... Neviem...
Myslím, že som zvrátený.

4
00:00:07,150 --> 00:00:10,379
Ale to si asi myslí každý muž.
Neviem.

5
00:00:11,771 --> 00:00:13,579
Neviem. Musel by som sa spýtať kamošov.

6
00:00:13,605 --> 00:00:16,139
Môžeš prísť za babou,
s ktorou si mala sex,

7
00:00:16,151 --> 00:00:18,784
alebo niečo podnikla,
a spýtať sa: "Bola som dobrá?"

8
00:00:18,794 --> 00:00:21,122
"Jasné! Samozrejme, že si bola!"

9
00:00:21,139 --> 00:00:24,191
Len aby sa vaše ego cítilo trochu lepšie.
Ale v skutočnosti...

10
00:00:24,220 --> 00:00:27,169
si dotyční pomyslia: "Ani si sa k tomu nepriblížila."

11
00:00:27,288 --> 00:00:29,561
"Hovorí o lesbickom sexe,
ako keby ho robila!"

12
00:00:29,598 --> 00:00:31,001
Robila som.
Som v ňom kurevsky dobrá.

13
00:00:31,002 --> 00:00:32,820
Mohla by som zložiť puzzle
vovnútri ponožky.

14
00:00:32,832 --> 00:00:35,930
Trochu hlbšie, pomalšie, trochu viac "Hmm!"

15
00:00:35,940 --> 00:00:38,924
A keď vytiahnu ten veľký nástroj,
pomyslíte si: "Uf!"

16
00:00:38,979 --> 00:00:42,220
Potom vám zvlhnú oči
a pomyslíte si: "Ach, ja neviem!"

17
00:00:42,427 --> 00:00:44,342
Úprimne, je to trochu ako droga.
Sex je droga

18
00:00:44,373 --> 00:00:47,036
a je to pravdepodobne jedna
z najlepších drog, ktoré sú legálne,

19
00:00:47,340 --> 00:00:49,359
ak to robíte s niekým, kto má legálny vek.

20
00:00:49,479 --> 00:00:51,214
No a...

21
00:00:51,652 --> 00:00:53,665
Vnímam to ako parádny doping.

22
00:00:53,677 --> 00:00:56,522
Potrebujem to jednostaj.

........