1
00:00:05,020 --> 00:00:06,821
Váš nový syntetik.

2
00:00:06,892 --> 00:00:09,550
To je to nejlepší,
co pro rodinu uděláte.

3
00:00:10,860 --> 00:00:12,110
Odi, schovej se.

4
00:00:12,160 --> 00:00:14,429
Doktore Millicane.
Říkala jsem, že se vrátím.

5
00:00:14,459 --> 00:00:16,770
Ty nejsi pečovatelka.
Jsi žalářník.

6
00:00:16,820 --> 00:00:19,610
- Petere, tohle jsi zapomněl.
- To je fešák!

7
00:00:19,660 --> 00:00:21,790
Pojišťovna ho poslala
po Jillině nehodě.

8
00:00:21,840 --> 00:00:24,410
Zůstane pár týdnů
a dostane ji zpět na nohy.

9
00:00:24,460 --> 00:00:28,070
Všechno, co nám vaši muži
dělají, chtějí dělat vám.

10
00:00:30,634 --> 00:00:33,690
Slib mi, Maxi, že když ti řeknu,
ať utečeš... Uteč!

11
00:00:33,740 --> 00:00:35,070
Co jsi, sakra, zač?

12
00:00:36,420 --> 00:00:39,330
Přivedl jsi to domů
a my o tom nic nevíme.

13
00:00:39,380 --> 00:00:43,450
- Anito, jdi od ní!
- Vždycky udržím Sophie v bezpečí.

14
00:00:43,500 --> 00:00:46,610
- Můžu se zeptat,
kam mě bereš? - Zpátky.

15
00:00:46,660 --> 00:00:50,090
- Možná je načase zkusit
něco nového. - Jako co?

16
00:00:50,140 --> 00:00:51,840
Promluvit s ním.

17
00:00:59,700 --> 00:01:02,050
Dobré ráno, Frede.

18
00:01:03,620 --> 00:01:06,090
Kdybys se mnou mluvil,
zradil bys tak ostatní.

19
00:01:06,140 --> 00:01:08,370
Já tomu rozumím,

20
00:01:09,420 --> 00:01:13,420
tak mě chvilku poslouchej.

21
00:01:15,040 --> 00:01:18,190
Myslím, že je vás pět.

22
00:01:18,340 --> 00:01:19,810
Jednou z těch dalších
........