1
00:00:00,968 --> 00:00:04,252
<i>Před 25 lety zmizel Bůh.</i>

2
00:00:04,372 --> 00:00:06,599
<i>Archanděl Gabriel se rozhodl,</i>

3
00:00:06,600 --> 00:00:09,758
<i>že musí zničit lidstvo,
aby se Bůh vrátil.</i>

4
00:00:09,810 --> 00:00:12,178
<i>Ale archanděl Michael
se mu postavil</i>

5
00:00:12,179 --> 00:00:16,015
<i>a bojoval na straně lidí. </i>

6
00:00:16,017 --> 00:00:18,851
<i>Válka pokračuje.</i>

7
00:00:18,853 --> 00:00:21,770
<i>Někteří vyšší andělé
se k Michaelovi přidali,</i>

8
00:00:21,822 --> 00:00:24,990
<i>ale všichni nižší andělé
se připojili ke Gabrielovi.</i>

9
00:00:25,026 --> 00:00:28,911
<i>Ale nemohli na Zemi bez těl,
a proto nám ukradli ta naše.</i>

10
00:00:28,946 --> 00:00:31,931
<i>Kvůli jejich černým očím
jim říkáme válečníci.</i>

11
00:00:31,966 --> 00:00:35,284
<i>Začalo se šeptat o Vyvoleném.</i>

12
00:00:35,336 --> 00:00:37,160
- Nejsem spasitel.
- Ale ano.

13
00:00:37,280 --> 00:00:38,837
Musíš rozluštit ta tetování.

14
00:00:38,873 --> 00:00:42,316
Je v nich napsaná cesta,
která může lidstvo zachránit,

15
00:00:42,436 --> 00:00:45,177
a Gabrielovy legie zatlačit zpět.

16
00:00:45,712 --> 00:00:48,213
<i>Ti, kteří přežili,
vybudovali opevnění.</i>

17
00:00:48,215 --> 00:00:50,625
<i>Každé mělo vlastní řád.</i>

18
00:00:50,745 --> 00:00:53,761
Vytvořili jsme V-systém tak,
aby měl každý práci.

19
00:00:53,881 --> 00:00:55,000
<i>Ale byla to situace bez východiska.</i>

20
00:00:55,001 --> 00:00:58,307
Vega je schopná sestrojit bombu s katastrofickými účinky.

21
00:00:58,400 --> 00:01:01,886
A Helena má B-52 ke svržení bomby na Gabrielovu jeskyni.

22
00:01:02,006 --> 00:01:03,000
Pojď se mnou, Alexi.

23
00:01:03,100 --> 00:01:05,366
........