1
00:00:00,695 --> 00:00:02,444
Zabila si môjho otca.

2
00:00:02,469 --> 00:00:04,302
Moja budúcnosť je väzenie alebo smrť.

3
00:00:04,304 --> 00:00:05,637
Do väzenia nepôjdem.

4
00:00:05,639 --> 00:00:06,972
Nie.

5
00:00:06,974 --> 00:00:09,841
Baker zrušil moju dohodu.
Potrebujem tvoju pomoc.

6
00:00:09,843 --> 00:00:11,623
Budem mať oči a uši na stopkách, nič viac.

7
00:00:11,648 --> 00:00:13,081
Chcem sa dať rozviesť.

8
00:00:13,083 --> 00:00:15,217
Fakticky, myslím si že je dôležité
že sme sa porozprávali.

9
00:00:15,219 --> 00:00:17,686
Som z môjho ľudu. Ochranca.

10
00:00:17,688 --> 00:00:19,421
Smrť... je jediná cesta.

11
00:00:19,423 --> 00:00:21,056
Ignorovala som rozkaz.

12
00:00:21,058 --> 00:00:23,992
- Nie je to tvoja chyba.
- Musíš zomrieť.

13
00:00:23,994 --> 00:00:26,127
Slepé náboje a trocha krvi.

14
00:00:26,129 --> 00:00:27,929
Na hlupákov to zaberie vždy.
Musíme už ísť.

15
00:00:27,931 --> 00:00:29,364
Musíme chytiť lietadlo.

16
00:00:50,221 --> 00:00:52,320
Sme tu. Pozrite.

17
00:00:52,322 --> 00:00:53,906
Priamo pod nami.

18
00:00:55,359 --> 00:00:56,695
Nádhera, či nie?

19
00:01:11,138 --> 00:01:13,138
Pobrežie Alžírska.
Západne od Oranu.

20
00:01:43,201 --> 00:01:45,303
- Páni.
- Nádhera čo?

21
00:01:45,509 --> 00:01:47,075
Neuveriteľné.

22
00:01:47,077 --> 00:01:49,144
Videl som to len na fotografii.

23
00:01:49,146 --> 00:01:51,212
No tak. Zmoč si trochu nohy.

24
00:02:21,685 --> 00:02:22,860
........