1
00:00:49,472 --> 00:00:51,473
Hej!

2
00:00:51,475 --> 00:00:53,641
Hej! Tu je to!
Tadiaľto!

3
00:00:56,045 --> 00:00:58,446
To ja som volal!
Je priamo tam!

4
00:01:02,747 --> 00:01:06,747
NCIS 12x14
Cadence
Vysielané 10.2. 2015

5
00:01:06,771 --> 00:01:13,271
== Preklad a korekcia: NCISSG komando. ==
== www.ncis-fan.sk ==

6
00:01:13,295 --> 00:01:30,735


7
00:01:32,748 --> 00:01:34,582
A sme tu.

8
00:01:34,584 --> 00:01:35,750
Hovorila som ti, že tu budú.

9
00:01:35,752 --> 00:01:37,718
No pozrime sa!
To je Jake Malloy!

10
00:01:37,720 --> 00:01:40,388
Ying Bishopkinho Yang.

11
00:01:40,390 --> 00:01:42,924
Hej, to je utorkové
oblečenie v NSA?

12
00:01:42,926 --> 00:01:44,992
Manželská jóga v YMCA.

13
00:01:44,994 --> 00:01:46,494
Trochu sa to natiahlo.
Prezlečieme sa tu.

14
00:01:46,496 --> 00:01:48,663
Vy dvaja máte v poslednej dobe
dosť veľa spoločných aktivít.

15
00:01:48,665 --> 00:01:50,364
Stále pracujeme na zdokonalení
nášho manželstva.

16
00:01:50,366 --> 00:01:51,899
A stojí to za figu.

17
00:01:53,335 --> 00:01:55,770
Tie aktivity, nie naše manželstvo.

18
00:01:55,772 --> 00:01:58,506
Minulý týždeň to bola...

19
00:01:58,508 --> 00:01:59,607
spoločná masáž.

20
00:01:59,609 --> 00:02:01,676
Áno, to bolo dosť trápne.

21
00:02:01,678 --> 00:02:03,077
No a po dnešnom ráne,

22
00:02:03,079 --> 00:02:05,813
sme sa rozhodli skončiť s tým.

23
00:02:08,016 --> 00:02:09,317
........