1
00:00:05,861 --> 00:00:08,463
<i>Boli sme zasiahnutí!</i>
<i>Pripravte sa na náraz!</i>

2
00:00:14,737 --> 00:00:17,105
Jake, chcem ťa o niečo poprosiť
a zostane to medzi nami.

3
00:00:17,107 --> 00:00:19,874
Čo vieš o Rusko-Palestínskych vzťahoch?

4
00:00:19,876 --> 00:00:21,275
Sergej Mishnev.

5
00:00:21,277 --> 00:00:23,711
Naša rozviedka tvrdí, že Sergej prežil.

6
00:00:23,713 --> 00:00:24,912
Ako? Trafil som ho.

7
00:00:24,914 --> 00:00:26,247
Išiel k zemi.
Dostal sa z toho.

8
00:00:26,249 --> 00:00:27,482
Čo?
Poďme, rýchlo....

9
00:00:34,023 --> 00:00:36,457
To je len začiatok, kamarát.

10
00:00:41,230 --> 00:00:43,898
<i>Ale vieš čo je medzi nimi dvomi, či nie?</i>

11
00:00:43,900 --> 00:00:46,467
Medzi kým dvomi?

12
00:00:46,469 --> 00:00:48,102
Sudkiňa McGraff?

13
00:00:48,104 --> 00:00:49,237
A Wilson z D.A.

14
00:00:49,239 --> 00:00:51,005
Tí dvaja na strednej spolu chodili.

15
00:00:51,007 --> 00:00:52,407
To naozaj?
Všimni si ich

16
00:00:52,409 --> 00:00:53,441
nabudúce, keď budeš na súde,

17
00:00:53,443 --> 00:00:55,176
ako na seba pozerajú,
ako sa usmievajú.

18
00:00:55,178 --> 00:00:58,112
On má námietku a ona ju vždy prijme.
Stará láska

19
00:00:58,114 --> 00:01:00,048
nehrdzavie, pravda?
Myslím si, že keby mohli, tak sa

20
00:01:00,050 --> 00:01:01,816
na seba vrhnú priamo v súdnej sieni.

21
00:01:01,818 --> 00:01:04,185
Keyes, si zlý.

22
00:01:04,187 --> 00:01:05,687
Nie taký zlý, ako tento cvok.

23
00:01:08,792 --> 00:01:10,091
Zastavte na krajnici, prosím.

........