1
00:00:05,469 --> 00:00:07,346
Hovorím ti, že Pluto
nie je planéta.

2
00:00:08,597 --> 00:00:10,336
Odkedy?

3
00:00:10,338 --> 00:00:12,373
Odkedy to povedala IAU.
(hvezdári)

4
00:00:12,375 --> 00:00:14,406
Kto?

5
00:00:14,408 --> 00:00:16,383
Banda kancelárskych krýs,
ktorá určuje pravidlá.

6
00:00:16,385 --> 00:00:18,384
Ich pravidlá pre mňa neplatia.

7
00:00:18,386 --> 00:00:20,320
Pre mňa je to stále planéta.

8
00:00:20,322 --> 00:00:22,019
Keď už hovoríme o kancelárskych krysách,

9
00:00:22,021 --> 00:00:24,796
niekto na teba hádže pohľady.

10
00:00:24,798 --> 00:00:26,860
Zisti či vie, čo je IAU.

11
00:00:41,210 --> 00:00:43,579
Chceš sa pobaviť?

12
00:00:43,581 --> 00:00:46,011
Niečo také.

13
00:00:59,532 --> 00:01:02,275
Meškáš!

14
00:01:02,277 --> 00:01:04,403
Skôr ako odídeme,

15
00:01:04,405 --> 00:01:07,310
musím vedieť, že ma ochrániš.

16
00:01:07,312 --> 00:01:09,079
Aj moju rodinu.

17
00:01:09,081 --> 00:01:10,447
Si v bezpečí.

18
00:01:10,449 --> 00:01:13,319
A uisťujem ťa, že tvoja rodina tiež.

19
00:01:13,321 --> 00:01:14,719
Nepoznáš tých ľudí!

20
00:01:14,721 --> 00:01:16,687
Nevieš čoho sú schopní!

21
00:01:16,689 --> 00:01:18,694
Ale áno, vieme.

22
00:01:18,696 --> 00:01:21,294
Preto som tu.

23
00:01:21,296 --> 00:01:23,829
Ver mi.

24
00:01:23,831 --> 00:01:25,997
Si v bezpečí.

25
........