1
00:00:06,975 --> 00:00:10,019
Presne po tomto som túžil,
keď som o 6:00 vstával.

2
00:00:10,021 --> 00:00:13,049
Schytal som 80 hodín
verejno prospešných prác,

3
00:00:13,051 --> 00:00:14,752
za údajnú krádež v obchode.

4
00:00:14,754 --> 00:00:16,152
Čo ty?
Koľko si dostal?

5
00:00:16,154 --> 00:00:19,952
30... dní.

6
00:00:19,954 --> 00:00:21,960

7
00:00:21,962 --> 00:00:23,696
Čo si urobil?

8
00:00:27,130 --> 00:00:30,136
Zašiel si "Cobra Room"
na Tate Street?

9
00:00:30,138 --> 00:00:32,136
Celkom určite nie, nikdy.

10
00:00:32,138 --> 00:00:34,336
Prisahám, že som ťa niekde videl.

11
00:00:35,642 --> 00:00:37,642
Už viem kto si.

12
00:00:37,644 --> 00:00:39,645
Si ten senátor čo ho vymákli,

13
00:00:39,647 --> 00:00:40,814
keď si objednával šlapku.

14
00:00:40,816 --> 00:00:42,086
Kongresman.

15
00:00:42,088 --> 00:00:43,686
Aspoň že jej sa podarilo zdrhnúť.

16
00:00:43,688 --> 00:00:46,519
Videl som vás oboch na <i> TMZ.</i>

17
00:00:46,521 --> 00:00:48,425
Kongresman.

18
00:00:49,997 --> 00:00:52,037
Hej šéfe!

19
00:00:52,039 --> 00:00:53,902
Poď sa pozrieť na toto.

20
00:01:02,742 --> 00:01:06,742
NCIS 12x20
No Good Deed
Vysielané 7.4. 2015

21
00:01:06,766 --> 00:01:13,266
== Preklad a korekcia: NCISSG komando. ==
== www.ncis-fan.sk ==

22
00:01:13,290 --> 00:01:21,290


23
00:01:33,254 --> 00:01:35,148
Nie, večer som nebol s Delilah.

24
00:01:35,150 --> 00:01:36,220
........