1
00:01:04,000 --> 00:01:08,100
V zahradách ve Versailles
se nachází venkovní taneční sál.

2
00:01:08,100 --> 00:01:11,900
Přinejmenším to je
na našem příběhu pravdivé.

3
00:01:15,500 --> 00:01:19,000
Paříž 1682

4
00:01:42,402 --> 00:01:43,769
Veličenstvo.

5
00:01:44,971 --> 00:01:46,507
Tati, připravili jsme ti snídani.

6
00:01:46,607 --> 00:01:50,244
Francoise ale ještě neunese tác,
tak nám pomáhá Philippe.

7
00:01:50,344 --> 00:01:54,214
- Ano, strýčku. Jsem tu nejsilnější.
- Já bych to unesl.

8
00:01:54,314 --> 00:01:56,147
- Má královno.
- Dobré ráno, Veličenstvo.

9
00:01:58,518 --> 00:02:03,390
Na vědomí se dává,
že královský dvůr bude od května

10
00:02:03,490 --> 00:02:06,231
sídlit ve Versailles.

11
00:02:06,331 --> 00:02:08,368
Potlesk.

12
00:02:09,079 --> 00:02:11,932
Vidíte, jak důležité je
vyvolat náležitou odezvu?

13
00:02:12,332 --> 00:02:13,350
Ano.

14
00:02:13,450 --> 00:02:15,536
Za tímto bohulibým účelem

15
00:02:15,636 --> 00:02:21,158
se shromáždí ti nejlepší umělci,
aby věrně zobrazili slávu naší Francie

16
00:02:21,258 --> 00:02:25,010
ve zdech zámku nesmírné krásy.

17
00:02:26,113 --> 00:02:31,201
Pamatujte. Vaše slova musí milovat,
vašich činů se strachovat.

18
00:02:31,301 --> 00:02:35,290
Přikázal jsem
těm nejlepším mistrům Francie,

19
00:02:35,390 --> 00:02:41,595
aby ztělesnili tuto v dějinách lidstva
dosud nevídanou vizi

20
00:02:41,695 --> 00:02:45,098
v jedinečných zahradách

21
00:02:45,198 --> 00:02:47,499
nepřekonatelné krásy.

22
00:02:51,270 --> 00:02:53,271
Nebe...

23
........