1
00:00:03,015 --> 00:00:06,243
<i>Celé stáročia bolo ľudstvo
dominantným druhom.</i>

2
00:00:06,951 --> 00:00:09,035
Máme domáce zvieratá,

3
00:00:09,060 --> 00:00:12,350
<i>zamykáme ich,
zabíjame pre šport.</i>

4
00:00:12,375 --> 00:00:15,236
Ale čo ak si na celom svete,

5
00:00:15,261 --> 00:00:18,690
<i>zvieratá povedia " stačilo"?</i>

6
00:00:18,715 --> 00:00:21,717
<i>Čo ak sa nakoniec rozhodnú brániť?</i>

7
00:00:24,327 --> 00:00:25,870
<i>V predchádzajúcej časti Zoo
ste videli...</i>

8
00:00:25,872 --> 00:00:27,805
Vstávať a makať, Jackson.

9
00:00:27,807 --> 00:00:29,473
Máme tucet netrpezlivých Švédov,

10
00:00:29,475 --> 00:00:31,702
ktorí čakajú,
až im ukážeme nosorožcov.

11
00:00:33,946 --> 00:00:35,622
Abrahám!

12
00:00:40,505 --> 00:00:42,071
Volám sa Jackson.

13
00:00:42,096 --> 00:00:43,754
- Chloe.
- Tvoj manžel bol...?

14
00:00:43,756 --> 00:00:45,723
Nie, môj manžel je späť v Paríži.

15
00:00:45,725 --> 00:00:47,591
Hoci sa nikdy
nestal mojim manželom.

16
00:00:47,593 --> 00:00:49,971
Dozvedela som sa,
že mal pomer.

17
00:00:51,416 --> 00:00:53,163
Prepáčte, Mitch Morgan?

18
00:00:53,165 --> 00:00:55,082
Som Jamie Campbellová.
Telefonovali sme spolu.

19
00:00:55,107 --> 00:00:56,667
Správne.
L. A ...Telegraph.

20
00:00:56,669 --> 00:00:58,068
Ste zvierací koroner?

21
00:00:58,070 --> 00:00:59,570
Veterinárny patológ.

22
00:00:59,572 --> 00:01:02,100
<i>Chcete vedieť, čo podnietilo
levy zabiť ošetrovateľa.</i>

23
00:01:02,125 --> 00:01:04,875
........