1
00:00:00,719 --> 00:00:03,623
<i>- Sehni se!
- Proč jste sem přišli?</i>

2
00:00:03,648 --> 00:00:05,242
<i>Nepomůže nám, že?</i>

3
00:00:05,266 --> 00:00:07,530
<i>Žádní novináři, hlavně ta Ruby.</i>

4
00:00:07,555 --> 00:00:09,437
<i>- Mohla by být užitečná.
- Věř mi. Není.</i>

5
00:00:09,835 --> 00:00:11,303
<i>- Harrison Walters?
- Ano.</i>

6
00:00:11,328 --> 00:00:13,326
<i>- Národní bezpečnost.
- Drž se sakra daleko od Mayi.</i>

7
00:00:13,961 --> 00:00:15,293
<i>Nebo co?</i>

8
00:00:16,964 --> 00:00:18,997
<i>Zpráva od pana Deckera.</i>

9
00:00:21,301 --> 00:00:23,669
<i>Chránit to svým životem.</i>

10
00:00:23,671 --> 00:00:25,904
<i>Jsou v mém apartmá.
Jsem v nebezpečí. Mám strach.</i>

11
00:00:25,906 --> 00:00:27,372
<i>Musím tě slyšet, prosím.</i>

12
00:00:27,374 --> 00:00:28,674
<i>Kde je?</i>

13
00:00:30,878 --> 00:00:32,878
<b>serialzone.cz / titulky.com
překlad a korekce: ritterqa</b>

14
00:00:47,602 --> 00:00:49,090
Co se stalo?

15
00:00:49,114 --> 00:00:50,519
Je v pořádku?

16
00:00:59,677 --> 00:01:01,677
Nechte ho na pokoji.

17
00:01:24,364 --> 00:01:26,064
Proč?

18
00:01:26,066 --> 00:01:28,700
Odpusť mi.

19
00:01:53,488 --> 00:01:55,930
Za toto může Osela.

20
00:01:56,374 --> 00:01:59,121
Chci kontrolní stanoviště na každé cestě,
která vede z města.

21
00:02:02,860 --> 00:02:03,926
HNED!

22
00:02:43,927 --> 00:02:44,927
<i>Mimomanželský.</i>

23
00:03:17,411 --> 00:03:19,244
Co se stalo?

24
........