1
00:00:01,046 --> 00:00:03,241
<i>- Kdo si myslíte, že jsem?
- To ještě nevíme.</i>

2
00:00:03,257 --> 00:00:04,625
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

3
00:00:04,657 --> 00:00:07,008
<i>- Proč nemůžeš nikomu věřit?
- Protože ty věříš všem!</i>

4
00:00:07,079 --> 00:00:08,998
<i>Je mi souzeno být součástí této smečky.</i>

5
00:00:09,336 --> 00:00:11,123
<i>Mám noční děsy.</i>

6
00:00:14,028 --> 00:00:15,620
<i>Tracy? Jsi v pořádku?</i>

7
00:00:15,867 --> 00:00:18,650
<i>Začínám uvažovat nad tím,
že pravidla našeho nadpřirozeného světa</i>

8
00:00:18,672 --> 00:00:20,414
<i>nejsou tak dané, jak jsem si myslel.</i>

9
00:00:21,719 --> 00:00:24,424
<i>Nebo se je možná někdo snaží změnit.</i>

10
00:01:03,481 --> 00:01:05,715
Měl jsem se ostříhat.

11
00:01:06,096 --> 00:01:09,258
Víš, někdo tvého věku by měl být rád,
že má ještě nějaké vlasy na stříhání.

12
00:01:10,018 --> 00:01:14,143
- Myslím, že vypadáte skvěle.
- Díky, synu, kterého jsem měl mít.

13
00:01:16,926 --> 00:01:19,039
Co to sakra dělám?
Je to špatný nápad.

14
00:01:19,073 --> 00:01:21,671
Co, tati...
Tati, je to jedno rande, jasný?

15
00:01:21,741 --> 00:01:24,811
Beacon Hills se nezhroutí,
když si vyjdeš s jednou ženou.

16
00:01:24,865 --> 00:01:27,769
- Nebo mužem.
- Je to žena, Stilesi.

17
00:01:27,874 --> 00:01:30,142
- Dobře.
- Velmi krásná žena.

18
00:01:30,451 --> 00:01:35,597
- Jaká krásná žena, mimochodem?
- Do toho ti nic není. Ani jednomu z vás.

19
00:01:39,227 --> 00:01:40,424
Chci to vědět.

20
00:01:43,357 --> 00:01:45,398
Budu upřímný.
Není to to, v co jsem doufal,

21
00:01:45,414 --> 00:01:48,098
ale ta nabídka státního zástupce
je pořád docela slušná.

22
00:01:48,121 --> 00:01:51,042
- Co znamená docela slušná?
........