1
00:00:05,180 --> 00:00:10,180
[Anglické titulky charia-chan
& bubbletoes @ D-Addicts]

2
00:00:10,300 --> 00:00:15,300
[Japonské Sub & RAW video
zajišťuje furransu @ D-Addicts]

3
00:00:17,000 --> 00:00:21,273
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

4
00:00:32,210 --> 00:00:36,210
<i>Zajímalo by mě, co leží přede mnou.</i>

5
00:00:43,220 --> 00:00:46,220
<i>Je tam místo, kterého mohu
dosáhnout jenom já.</i>

6
00:00:49,230 --> 00:00:52,230
<i>Perspektiva,
kterou můžu vidět jenom já.</i>

7
00:00:59,240 --> 00:01:01,260
<i>Tenkrát</i>

8
00:01:01,260 --> 00:01:03,260
<i>jsem tomu věřil.</i>

9
00:01:09,410 --> 00:01:11,260
Děkuji vám za zajímavé údaje.

10
00:01:11,260 --> 00:01:14,940
Moje návštěva v Japonsku
byla velmi užitečná. Děkuji.

11
00:01:14,940 --> 00:01:17,360
Doufám v další spolupráci
s vaší společností.

12
00:01:18,190 --> 00:01:20,190
Mohl bys udělat 120 kopií?

13
00:01:20,190 --> 00:01:23,200
- Ano, dobře.
- A pokud možno hned.

14
00:01:23,200 --> 00:01:26,200
120 kopií, píšu si.

15
00:01:26,200 --> 00:01:28,200
A hned.

16
00:01:42,210 --> 00:01:44,220
- Doktorko Nikaido.
- Ano?

17
00:01:44,220 --> 00:01:48,220
Co se týká vaší nedávné zprávy
o hormonálních receptorech,

18
00:01:48,220 --> 00:01:51,220
možná byste měla zvýšit
počet negativních kontrol.

19
00:01:51,220 --> 00:01:53,230
Ano, to určitě.

20
00:01:53,230 --> 00:01:56,230
Také bych chtěla podniknout
další pokus s rakovinovými buňkami.

21
00:01:56,230 --> 00:01:58,230
Tady to je.

22
00:02:01,200 --> 00:02:04,070
Tady to máte. A tohle.

23
........