1
00:00:00,000 --> 00:00:02,370
Nějakou dobu budou pryč.
Máme to tu pro sebe.

2
00:00:02,400 --> 00:00:04,210
Já jdu taky ven.

3
00:00:04,240 --> 00:00:05,373
Kde přesně je?

4
00:00:05,403 --> 00:00:07,709
- Edmonds Street.
- Bydlí tam nějaký Tom?

5
00:00:07,710 --> 00:00:10,029
- Co se stane teď?
- Cokoliv chceš.

6
00:00:10,030 --> 00:00:12,769
Zachytili jsme hovor.
Rvačka v klubu rváčů.

7
00:00:12,770 --> 00:00:15,691
Útočí na lidi, ne na synty.

8
00:00:15,721 --> 00:00:17,256
Co myslíš, že je s mým syntem?

9
00:00:17,286 --> 00:00:19,122
- Je Mia s tebou?
- Kdo je Mia?

10
00:00:19,152 --> 00:00:22,705
Otec nám skryl do hlavy program.
Myslím, že díky němu vám dal vědomí.

11
00:00:22,735 --> 00:00:24,669
Ale musíme ho spustit
všichni. Všichni.

12
00:00:24,670 --> 00:00:27,229
Ten stroj musí
být recyklován, kamaráde.

13
00:00:27,230 --> 00:00:29,250
Jdi do lesa.

14
00:00:29,280 --> 00:00:32,920
Může to být největší případ
vraždy v historii naší země.

15
00:00:32,950 --> 00:00:35,073
Pokud existuje víc syntů,
co mohou zabíjet,

16
00:00:35,103 --> 00:00:37,150
jsme všichni nahraní, že?

17
00:00:57,570 --> 00:00:59,869
- Řekni mi, co jsi viděl.
- Strom.

18
00:00:59,870 --> 00:01:02,030
Když jsem se ho dotkl,
přišel mi jako...

19
00:01:02,730 --> 00:01:05,109
- Život.
- Co dělá?

20
00:01:05,110 --> 00:01:07,629
Myslím, že je to způsob,
jak z vás udělat něco víc.

21
00:01:07,630 --> 00:01:11,530
Táta před smrtí svou práci
nezničil. Ukryl ji v nás.

22
........