1
00:00:31,620 --> 00:00:37,723
<i>Často nám bylo říkáváno, že šťastné
konce bývají jenom na stránkách pohádek</i>

2
00:00:37,724 --> 00:00:41,929
<i>a v naivních myslích
bezelstných dětí.</i>

3
00:00:41,930 --> 00:00:46,591
<i>A přesto dnes, v tomto jasném
slunečném bostonském odpoledni</i>

4
00:00:46,592 --> 00:00:50,864
<i>se bude mluvící medvídek
ženit se svou přítelkyní.</i>

5
00:00:50,865 --> 00:00:55,926
<i>Což dokazuje dvě věci, šťastné
konce se mohou vyplnit každému,</i>

6
00:00:55,927 --> 00:01:00,029
<i>a Americe je všechno u prdele.</i>

7
00:01:00,030 --> 00:01:04,226
Vy, Tami-Lynn McCaffertyová,
si berete tohoto medvídka

8
00:01:04,227 --> 00:01:07,867
- za vašeho právoplatného manžela?
- Ano, beru.

9
00:01:07,868 --> 00:01:13,364
A ty, Tede, bereš si tuto ženu
za svou právoplatnou manželku?

10
00:01:13,365 --> 00:01:15,179
To si kurva piš, že beru.

11
00:01:16,204 --> 00:01:18,591
Pak tedy z moci,
která mi byla svěřena,

12
00:01:18,592 --> 00:01:21,498
vás prohlašuji za muže a ženu.

13
00:01:21,499 --> 00:01:23,202
Můžete políbit medvídka.

14
00:01:46,010 --> 00:01:49,809
Dámy a pánové, vaši novomanželé!

15
00:01:56,765 --> 00:01:59,835
Tede, tohle je nejlepší
den mého života.

16
00:01:59,836 --> 00:02:03,385
- Strašně moc tě miluji.
- Já tebe taky, zlato.

17
00:02:03,386 --> 00:02:06,753
V noci na tebe vybalím
50 odstínů medvěda.

18
00:02:06,754 --> 00:02:08,533
- Pojďme se zbourat.
- Dobře.

19
00:02:11,097 --> 00:02:12,874
Děkuji vám.

20
00:02:16,841 --> 00:02:20,400
- Ahoj, gratulace, vy zkursyni.
- Ahoj, Guyi.

21
00:02:20,401 --> 00:02:24,083
- Překrásný obřad.
- Díky moc, že jste se toho zúčastnili.

22
........