1
00:00:00,000 --> 00:00:02,310
Nějakou dobu budou pryč.
Máme to tu pro sebe.

2
00:00:02,340 --> 00:00:04,150
Já jdu taky ven.

3
00:00:04,180 --> 00:00:05,313
Kde přesně je?

4
00:00:05,343 --> 00:00:07,649
- Edmonds Street.
- Bydlí tam nějaký Tom?

5
00:00:07,650 --> 00:00:09,969
- Co se stane teď?
- Cokoliv chceš.

6
00:00:09,970 --> 00:00:12,709
Zachytili jsme hovor.
Rvačka v klubu rváčů.

7
00:00:12,710 --> 00:00:15,631
Útočí na lidi, ne na synty.

8
00:00:15,661 --> 00:00:17,196
Co myslíš, že je s mým syntem?

9
00:00:17,226 --> 00:00:19,062
- Je Mia s tebou?
- Kdo je Mia?

10
00:00:19,092 --> 00:00:22,645
Otec nám skryl do hlavy program.
Myslím, že díky němu vám dal vědomí.

11
00:00:22,675 --> 00:00:24,609
Ale musíme ho spustit
všichni. Všichni.

12
00:00:24,610 --> 00:00:27,169
Ten stroj musí
být recyklován, kamaráde.

13
00:00:27,170 --> 00:00:29,190
Jdi do lesa.

14
00:00:29,220 --> 00:00:32,860
Může to být největší případ
vraždy v historii naší země.

15
00:00:32,890 --> 00:00:35,013
Pokud existuje víc syntů,
co mohou zabíjet,

16
00:00:35,043 --> 00:00:37,090
jsme všichni nahraní, že?

17
00:00:57,510 --> 00:00:59,809
- Řekni mi, co jsi viděl.
- Strom.

18
00:00:59,810 --> 00:01:01,970
Když jsem se ho dotkl,
přišel mi jako...

19
00:01:02,670 --> 00:01:05,049
- Život.
- Co dělá?

20
00:01:05,050 --> 00:01:07,569
Myslím, že je to způsob,
jak z vás udělat něco víc.

21
00:01:07,570 --> 00:01:11,470
Táta před smrtí svou práci
nezničil. Ukryl ji v nás.

22
........