1
00:00:00,000 --> 00:00:02,111
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @ Viki</i>

2
00:00:02,111 --> 00:00:04,170
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:04,170 --> 00:00:05,702
Časování písně z ruských titulků,
text YouTube

4
00:00:05,930 --> 00:00:09,180
<i>Ten, kdo žije uvnitř paláce
a vládne králům,</i>

5
00:00:09,180 --> 00:00:12,450
<i>je upír, který pije lidskou krev.</i>

6
00:00:12,450 --> 00:00:15,980
<i>Lidé nejsou tak slabí,</i>

7
00:00:15,980 --> 00:00:17,620
<i>jak si myslíš.</i>

8
00:00:17,620 --> 00:00:22,110
<i>On 200 let chránil
tajný plán na zničení Gwia.</i>

9
00:00:22,110 --> 00:00:26,750
<i>Do svých zápisků jsem zapsal
detaily tajného plánu.</i>

10
00:00:26,750 --> 00:00:32,050
<i>Pak je prostě všechny zabiju.</i>

11
00:00:32,050 --> 00:00:34,870
<i>Díky mé síle</i>

12
00:00:34,870 --> 00:00:38,960
<i>se staneš jediným upírem,
který se bude moct postavit Gwiovi.</i>

13
00:00:38,960 --> 00:00:41,315
<i>Otec a synova touha
od Smyslného žáka,</i>

14
00:00:41,515 --> 00:00:43,870
<i>vypráví o smrti
korunního prince Sada.</i>

15
00:00:43,870 --> 00:00:47,110
<i>Z prince Sada, který by byl pro
miliony lidí dobrým králem,</i>

16
00:00:47,310 --> 00:00:48,350
<i>udělali zrádce.</i>

17
00:00:48,350 --> 00:00:52,320
<i>Byla to práce noronů a krále,
který byl oslepen jejich silou.</i>

18
00:00:52,320 --> 00:00:56,440
<i>A něco podobného se stalo
i před 120 lety.</i>

19
00:00:56,440 --> 00:01:00,080
<i>Korunní princ Jung Hyun,
který psal pod jménem Smyslný žák</i>

20
00:01:00,080 --> 00:01:04,990
<i>a ten muž o princi určitě ví,
nebo má jeho zápisky.</i>

21
00:01:04,990 --> 00:01:07,360
<i>Yang Sun to před dvěma dny nechal.</i>

22
00:01:07,360 --> 00:01:10,920
<i>Tohle je Upírská historie,
........