1
00:01:21,040 --> 00:01:24,280
"Parametr 3 OK. Síla 4."

2
00:01:24,280 --> 00:01:28,160
"Parametr 4 OK. Síla 4."

3
00:01:28,160 --> 00:01:32,240
- Ten co bliká? - Ano.

4
00:01:32,240 --> 00:01:36,640
"...dokud to nespravíte, používejte parametr 5."

5
00:01:36,640 --> 00:01:39,480
Děkujeme, Moonbase. Konec.

6
00:01:39,480 --> 00:01:41,520
Přednostně pro Strakera, SHADO.

7
00:01:41,520 --> 00:01:44,680
Generál McWhirter očekává setkání...

8
00:01:52,600 --> 00:01:54,680
Co se děje, veliteli?

9
00:01:58,360 --> 00:02:00,360
Zastavte ho!

10
00:02:33,360 --> 00:02:35,360
Za ním!

11
00:02:35,360 --> 00:02:37,160
Spojte mne s bezpečností.

12
00:02:44,560 --> 00:02:46,720
Veliteli Strakere!

13
00:02:46,720 --> 00:02:48,640
Odkud jste se tu vzal?

14
00:02:49,680 --> 00:02:52,000
Těmi dveřmi nesmí nikdo projít!

15
00:02:52,000 --> 00:02:54,000
Nikdo, je to jasné?

16
00:02:58,880 --> 00:03:00,880
Pane Strakere...

17
00:03:16,280 --> 00:03:18,280
Co to, sakra?

18
00:03:28,320 --> 00:03:32,160
Otevřete! Slečno Ealand! Pusťte nás!

19
00:04:02,440 --> 00:04:04,880
Fajn, Frede, uhni.

20
00:04:08,000 --> 00:04:10,000
Zastavte to vznášedlo!

21
00:04:15,400 --> 00:04:19,040
Copak, pane Strakere? Můžeme vám pomoct?

22
00:04:22,400 --> 00:04:24,400
Akce!

23
00:04:44,200 --> 00:04:46,320
Co se to tam děje?

24
00:04:47,000 --> 00:04:51,080
Co to? Můžete být potichu? Natáčíme.

25
00:04:51,080 --> 00:04:54,120
Dobrá, začneme znovu.

........