1
00:00:02,006 --> 00:00:04,392
<i>Pred tromi týždňami
spadla neviditeľná kupola</i>

2
00:00:04,427 --> 00:00:08,457
<i>na Chester's Mill, odrezala nás
od zvyšku sveta.</i>

3
00:00:08,492 --> 00:00:10,780
<i>Kupola skúša naše hranice ...</i>

4
00:00:10,815 --> 00:00:14,539
<i>... a núti každého z nás
aby sme stáli voči svojim vlastným démonom...</i>

5
00:00:14,574 --> 00:00:16,132
<i>hnevu ...</i>

6
00:00:16,134 --> 00:00:18,468
<i>zármutku ...</i>

7
00:00:18,470 --> 00:00:20,203
<i>strachu...</i>

8
00:00:20,205 --> 00:00:21,437
Preboha.

9
00:00:22,874 --> 00:00:24,191
<i>Aby sme teraz prežili,</i>

10
00:00:24,226 --> 00:00:27,276
<i>musíme bojovať s naším
najnebezpečnejším protivníkom ...</i>

11
00:00:27,278 --> 00:00:30,813
<i>vnútorným nepriateľom.</i>

12
00:00:30,815 --> 00:00:32,521
Kto ste?

13
00:00:32,556 --> 00:00:35,489
Som Christine Priceová a toto
je moja priateľka, Eva.

14
00:00:35,524 --> 00:00:37,219
Prepáčte, potrebujem ísť na vzduch.

15
00:00:37,254 --> 00:00:39,018
A vy sa poznáte?

16
00:00:39,053 --> 00:00:40,556
Každý máme čím prispieť.

17
00:00:40,558 --> 00:00:42,592
A zriadim si v tejto budove
svoju kanceláriu.

18
00:00:42,594 --> 00:00:45,761
Ak potrebuje niekto podporu,
tu ma nájde.

19
00:00:49,400 --> 00:00:51,034
Čo to robíte?

20
00:00:51,036 --> 00:00:52,402
Špehovali ste.

21
00:00:52,404 --> 00:00:55,403
- Prosím, povedz že máš ten foťák.
- Čo sa deje? Zmizol?

22
00:00:55,507 --> 00:00:56,973
Podľa výpočtov letu meteoritu ...

23
00:00:56,975 --> 00:00:58,875
A že terapeutka, veľké guľové.

........