1
00:00:05,600 --> 00:00:07,400
Minule v Chasing Life.

2
00:00:07,440 --> 00:00:09,520
Myslím, že bychom měli zanechat myšlenky,

3
00:00:09,560 --> 00:00:11,000
že to kdy bude normální.

4
00:00:11,000 --> 00:00:12,480
To se mi na tom docela líbí.

5
00:00:12,960 --> 00:00:14,160
Chodíte spolu?

6
00:00:14,200 --> 00:00:16,000
- Chodili jsme.
- Ale už je konec?

7
00:00:16,040 --> 00:00:17,480
- Naprosto?
- Ano.

8
00:00:17,480 --> 00:00:19,920
- Uvalit obvinění?
- Tohle je přesně

9
00:00:19,920 --> 00:00:21,760
to, čeho jsme se báli,
když jsme se rozhodli,

10
00:00:21,760 --> 00:00:23,120
že by se holky měly přestat vídat.

11
00:00:23,160 --> 00:00:25,760
Musíš být nadšený.
Nová práce, nové město.

12
00:00:25,760 --> 00:00:27,680
Uvidíme, spousta skvělých
věcí, které se mi přihodily,

13
00:00:27,720 --> 00:00:29,280
se staly jako úplné překvapení.

14
00:00:29,400 --> 00:00:31,040
Tvůj pokoj je támhle,

15
00:00:31,080 --> 00:00:32,400
kuchyň je támhle.

16
00:00:33,200 --> 00:00:35,800
Tvá přítelkyně je šťastná žena.

17
00:00:35,840 --> 00:00:36,920
Nemám přítelkyni.

18
00:00:36,960 --> 00:00:38,760
Tak pak jsem asi já tou šťastnou.

19
00:00:45,040 --> 00:00:46,240
Přestaňte s tím, co děláte,

20
00:00:46,280 --> 00:00:48,160
a odstupte od sebe.

21
00:00:48,840 --> 00:00:51,240
Tohle se nemůže stát. Ne.

22
00:00:51,240 --> 00:00:52,760
Ne, procházím.

23
00:00:52,800 --> 00:00:54,200
Omluvte mě, děkuji.

24
00:00:54,600 --> 00:00:57,360
........