1
00:00:09,001 --> 00:00:25,001
Přeložil Chic0ny

2
00:00:33,251 --> 00:00:35,293
<i>Pochválen buď bůh,</i>

3
00:00:35,293 --> 00:00:38,584
<i>a Otec našeho
Pána Ježíše Krista,</i>

4
00:00:38,584 --> 00:00:40,584
<i>Otec milosrdenství</i>

5
00:00:40,584 --> 00:00:43,501
<i>a Bůh veškeré útěchy,</i>

6
00:00:43,501 --> 00:00:47,251
<i>který nás povzbuzuje
v každém soužení,</i>

7
00:00:47,251 --> 00:00:50,376
<i>abychom i my mohli těšit ty,
kteří jsou v jakémkoliv soužení,</i>

8
00:00:50,376 --> 00:00:54,293
<i>tou útěchou, jaké se
nám samým dostává od Boha.</i>

9
00:00:54,293 --> 00:00:57,334
Dnes jsme se tu sešli,
abychom řekli sbohem...

10
00:01:13,709 --> 00:01:16,418
Sklapni, pedofile.

11
00:01:23,126 --> 00:01:25,751
Ze všech sil se snažila
tu být pro všechny.

12
00:01:25,751 --> 00:01:28,126
Jejího syna,
její rodinu.

13
00:01:28,126 --> 00:01:30,084
Její přátele.

14
00:01:30,084 --> 00:01:32,001
Někdy však zapomínala

15
00:01:32,001 --> 00:01:33,584
na vlastní...
Posranej teplej kundolízal!

16
00:01:33,584 --> 00:01:36,084
Pane...

17
00:01:36,084 --> 00:01:38,459
Barvíš si ochlupení
na zrzavo.

18
00:01:53,334 --> 00:01:54,584
Kurva, kurva!

19
00:02:03,334 --> 00:02:04,751
Zasraný...

20
00:02:04,751 --> 00:02:10,251
Zasranej hajzl,
teplouš!

21
00:02:38,334 --> 00:02:40,084
K-kunda.

22
00:03:05,751 --> 00:03:07,209
Máš sbaleno?

23
00:03:07,209 --> 00:03:09,209
........