1
00:00:12,913 --> 00:00:14,150
To pěkně voní.

2
00:00:15,776 --> 00:00:19,279
Pete, teď netelefonuj,
snídaně je skoro hotová.

3
00:00:21,339 --> 00:00:24,658
- Ahoj. <i>- Ahoj, Karen,
to jsem já, jen se hlásím.</i>

4
00:00:24,659 --> 00:00:27,698
- Jaké je volno?
- Nudím se k smrti.

5
00:00:27,699 --> 00:00:30,258
Jsem tu zaseknutý,
dokud ten hajzlík z novin

6
00:00:30,259 --> 00:00:32,658
nestáhne svou hloupou stížnost.

7
00:00:32,659 --> 00:00:34,679
<i>Jeden může říct,
že to se stane,</i>

8
00:00:34,779 --> 00:00:37,339
- když napadáš novináře.
<i>- Beru na vědomí, jo.</i>

9
00:00:37,439 --> 00:00:39,218
Co se děje s případem?

10
00:00:39,219 --> 00:00:42,139
- Jo, vyřešila jsem ho a dělám
na něčem dalším. <i>- Moc vtipné.</i>

11
00:00:42,239 --> 00:00:45,339
Můžeš mi poslat složky případu?

12
00:00:45,439 --> 00:00:47,819
Z domácího počítače
tam nemám přístup.

13
00:00:47,919 --> 00:00:51,699
Jo, to zní jako dobrý nápad,
můžeme být suspendováni spolu.

14
00:00:51,799 --> 00:00:53,819
<i>- Pete.
- Telefonuju, Jill.</i>

15
00:00:53,830 --> 00:00:56,440
<i>Můžeš to skončit,
abychom se společně najedli?</i>

16
00:00:56,470 --> 00:00:59,179
- Nemám hlad, jasné?
- Fajn, můžeš tedy odejít?

17
00:00:59,190 --> 00:01:01,329
Někteří z nás by se
rádi nasnídali v klidu.

18
00:01:01,359 --> 00:01:02,979
Fajn, odcházím.

19
00:01:06,239 --> 00:01:07,539
Anito?

20
00:01:09,757 --> 00:01:11,163
Na slovíčko?

21
00:01:24,139 --> 00:01:26,019
Jak ti běží systém?

22
00:01:26,119 --> 00:01:28,379
- Fajn, děkuju, Mattie.
........