1
00:00:07,057 --> 00:00:09,517
Rozdělíme armádu
na několik divizí

2
00:00:09,559 --> 00:00:12,712
a zničíme zbytky rebelů.

3
00:00:13,605 --> 00:00:16,357
Mám důležité zprávy, jdi.

4
00:00:21,071 --> 00:00:22,363
Co se stalo, chlapče?

5
00:00:22,405 --> 00:00:23,864
Komančové.

6
00:00:23,907 --> 00:00:25,728
Komančové.

7
00:00:32,707 --> 00:00:34,757
Tohle neudělal duch.

8
00:00:34,833 --> 00:00:36,334
Udělal to člověk!

9
00:00:37,502 --> 00:00:39,115
Jdeš mě odvolat, Tome?

10
00:00:39,343 --> 00:00:41,610
Dej mi jediný důvod,
proč bych neměl.

11
00:00:42,354 --> 00:00:43,813
Nic mě nenapadá.

12
00:00:47,128 --> 00:00:48,893
- Ne!
- Chceš mě zabít?

13
00:00:51,969 --> 00:00:54,303
Na co vzpomínáte?

14
00:00:54,346 --> 00:00:56,015
Pamatuj na Alamo!

15
00:01:00,519 --> 00:01:01,965
Já čekám.

16
00:01:15,126 --> 00:01:20,313
Překlad: Domm
Časování: Domm

17
00:02:49,652 --> 00:02:51,612
Něco si vyjasněme, pánové.

18
00:02:51,954 --> 00:02:54,630
Raději bych volil smrt než zradu.

19
00:02:55,303 --> 00:02:56,887
Ale na smrti nic není.

20
00:02:57,977 --> 00:03:00,353
Zrada je vědomé zničení důvěry.

21
00:03:00,396 --> 00:03:03,358
- Pane, pole bylo...
- Rozkaz zněl neútočit.

22
00:03:04,746 --> 00:03:07,622
Tvá neposlušnost
nás mohla mnohé stát.

23
00:03:08,738 --> 00:03:12,058
Tímto okamžikem
tě přiřazuji k druhé pěchotě.

24
........