1
00:00:00,000 --> 00:00:01,210
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,376 --> 00:00:04,838
Přiveď mi ty děti.

3
00:00:06,131 --> 00:00:09,218
- Vítejte, děti!
- Je tohle ta nová škola?

4
00:00:09,218 --> 00:00:11,803
Vaše cesta tu opravdu končí,

5
00:00:11,845 --> 00:00:15,015
ale dobrodružství teprve začíná.

6
00:00:15,057 --> 00:00:16,517
Raduj se, Kelly.

7
00:00:16,558 --> 00:00:20,604
Mistr ti udělil velké
požehnání, novou rodinu.

8
00:00:20,812 --> 00:00:22,564
Mají jedinečné schopnosti...

9
00:00:22,606 --> 00:00:25,859
vidění a vnímání daleko
za viditelným spektrem.

10
00:00:26,693 --> 00:00:29,279
Pohleď na Citlivce.

11
00:00:29,821 --> 00:00:33,909
Najít lék nebo vyvinout
vakcínu je téměř nemožné.

12
00:00:33,909 --> 00:00:36,578
Ale můžeme vzít všechno,
co víme o tom,

13
00:00:36,620 --> 00:00:39,331
jak zastavit epidemii,
a použít to k tomu,

14
00:00:39,331 --> 00:00:42,084
- abychom jednu odstartovali.
- Infikovat nakažené.

15
00:00:42,292 --> 00:00:43,335
Přetrhat řetěz.

16
00:00:44,461 --> 00:00:45,462
Nestřílejte!

17
00:00:51,927 --> 00:00:53,679
Ne, počkat! Potřebujeme je.

18
00:01:00,018 --> 00:01:02,521
Krása, že ano?

19
00:01:03,230 --> 00:01:06,608
Každý výjev má svůj význam.

20
00:01:06,817 --> 00:01:09,903
Společně však tvoří vyšší smysl...

21
00:01:10,612 --> 00:01:12,573
velkolepé proroctví.

22
00:01:15,284 --> 00:01:16,410
Ne.

23
00:01:19,997 --> 00:01:21,748
Nerozumím.

24
........