1
00:00:02,274 --> 00:00:06,204
<i>Po staletí bylo lidstvo
dominantním druhem.</i>

2
00:00:06,205 --> 00:00:08,860
<i>Zdomácněli jsme si zvířata,
uzavřeli je,</i>

3
00:00:08,861 --> 00:00:10,626
<i>zabíjeli pro zábavu.</i>

4
00:00:10,783 --> 00:00:13,183
<i>Ale vzhledem k několika
nedávným událostem se zdá,</i>

5
00:00:13,185 --> 00:00:18,155
<i>že se zvířata po celé
planetě rozhodla: už ne.</i>

6
00:00:18,157 --> 00:00:19,856
<i>Takže nás najali,</i>

7
00:00:19,858 --> 00:00:22,192
<i>tým lidí s různým zázemím,</i>

8
00:00:22,194 --> 00:00:24,194
<i>s odlišnými zaměřením:</i>

9
00:00:24,196 --> 00:00:26,330
<i>expert na zvířecí chování,</i>

10
00:00:26,332 --> 00:00:27,864
<i>žurnalistka,</i>

11
00:00:27,866 --> 00:00:29,533
<i>safari průvodce,</i>

12
00:00:29,535 --> 00:00:31,368
<i>zahraniční agentka</i>

13
00:00:31,370 --> 00:00:33,403
<i>a veterinární patolog.</i>

14
00:00:33,405 --> 00:00:37,174
<i>Naším úkolem je zjistit,
co se děje se zvířaty,</i>

15
00:00:37,176 --> 00:00:38,875
<i>proč se to děje</i>

16
00:00:38,877 --> 00:00:41,344
<i>a jak to zastavit.</i>

17
00:00:42,810 --> 00:00:44,717
<i>V minulých dílech...</i>

18
00:00:44,718 --> 00:00:47,260
Vaše podezření z posledních
několika týdnů jsou správná.

19
00:00:47,285 --> 00:00:50,352
Globální pandemie, ve kterou
věřil váš otec, je na spadnutí.

20
00:00:50,354 --> 00:00:51,620
Už nastala.

21
00:00:51,622 --> 00:00:54,623
Promiňte... jeho otec?

22
00:00:54,625 --> 00:00:56,092
Profesor Robert Oz.

23
00:00:56,094 --> 00:00:59,628
Všichni tu jsme,
protože věříte,

........