1
00:00:28,304 --> 00:00:31,516
Joe mi řekl, že chtěli zničit Mutiny.

2
00:00:31,518 --> 00:00:34,682
- A tys mu to uvěřila?
- Ano.

3
00:00:34,684 --> 00:00:36,573
Říkal pravdu, šlo to poznat.

4
00:00:37,535 --> 00:00:39,234
Vážně šlo.

5
00:00:39,990 --> 00:00:45,008
- Jsi naštvaná? - Ano, chtěla jsem
firmu prodat a nebyla jsem sama.

6
00:00:45,010 --> 00:00:49,876
Ty jsi na to ale vůbec nebrala zřetel,
a to kvůli nějakému záhadnému pocitu

7
00:00:49,878 --> 00:00:53,016
u osoby, o které jsi říkala,
ať jí nikdy nevěříme.

8
00:00:54,247 --> 00:00:56,732
Nehodlám se omlouvat.

9
00:00:58,141 --> 00:00:59,955
Máš s tím problém?

10
00:01:01,413 --> 00:01:02,929
Ne.

11
00:01:06,103 --> 00:01:08,887
Jakmile to půjde,
bude to chtít novou síť.

12
00:01:08,889 --> 00:01:11,870
Je načase se vymanit
z podniku Joea MacMillana.

13
00:01:12,098 --> 00:01:13,888
Jo, souhlasím.

14
00:01:16,875 --> 00:01:21,553
- Kdy? - Dnes ráno na radnici.
Jsi první, komu to říkáme.

15
00:01:21,555 --> 00:01:25,726
Proč jsi to udělala? Nemyslíš,
že bych o tom chtěl vědět?

16
00:01:25,859 --> 00:01:28,825
- Že bych tam chtěl být?
- Chtěli jsme tam být sami.

17
00:01:29,116 --> 00:01:32,933
Žádná velká oslava,
jen dva zamilovaní lidé.

18
00:01:33,603 --> 00:01:36,822
Nezlob se, tati,
tohle jsou dobré zprávy.

19
00:01:37,231 --> 00:01:39,114
Mám radost.

20
00:01:39,261 --> 00:01:42,810
Jde jen o to, že jsi moje dcera.

21
00:01:43,739 --> 00:01:47,418
Určitě chápeš, proč jsem chtěl být
na svatbě své jediné dcery, Joe.

22
00:01:47,420 --> 00:01:52,183
- Nemínili jsme vás zneuctít.
- Zjevně máte ve zvyku vše tajit.
........