1
00:00:01,206 --> 00:00:02,914
Počula som,
že dnes robíš pohovory.

2
00:00:02,938 --> 00:00:03,506
To robím.

3
00:00:03,507 --> 00:00:04,465
Ste dobrá v tom čo robíte?

4
00:00:04,489 --> 00:00:05,538
Som v tom skvelá.

5
00:00:05,539 --> 00:00:06,973
Potom zajtra začínate.

6
00:00:07,007 --> 00:00:08,127
Chcel by som navrhnúť zmenu

7
00:00:08,142 --> 00:00:09,676
doterajšieho odmeňovacieho vzorca.

8
00:00:09,865 --> 00:00:11,265
Koľko máš partnerov

9
00:00:11,300 --> 00:00:12,633
ak sa o tvojom návrhu bude hlasovať?

10
00:00:12,668 --> 00:00:14,068
Takých 45%.

11
00:00:14,102 --> 00:00:15,303
Zoženiem ti zvyšok.

12
00:00:15,337 --> 00:00:17,238
Toto sú Harveyho posledné
správy prijímov

13
00:00:17,272 --> 00:00:19,083
a našla som ich v kopírke.

14
00:00:19,084 --> 00:00:21,652
Prišla si pracovať pre mňa,
tak sa rozhodni.

15
00:00:21,686 --> 00:00:22,840
Si so mnou alebo nie?

16
00:00:22,841 --> 00:00:24,141
Zvolal som hlasovanie,

17
00:00:24,176 --> 00:00:25,810
a dúfam, že si si odkladal,

18
00:00:25,844 --> 00:00:28,375
lebo tvoj prameň práve začal
vysychať.

19
00:00:28,376 --> 00:00:30,978
- Okej volám 911.
- Nie je to infarkt.

20
00:00:31,012 --> 00:00:32,613
Je to záchvat paniky.

21
00:00:32,647 --> 00:00:34,848
Pamätáš sa, keď som povedal,
že ak budem chcieť,

22
00:00:34,883 --> 00:00:37,251
aby si napravil hlasovanie,
prídem za tebou osobne?

23
00:00:37,285 --> 00:00:38,619
Tak som tu.

24
........