1
00:00:00,250 --> 00:00:03,437
Před 25 lety Bůh zmizel.

2
00:00:03,730 --> 00:00:08,593
Archanděl Gabriel se rozhodl
zničit lidstvo, aby přivedl Boha nazpět.

3
00:00:09,031 --> 00:00:11,363
Ale archanděl Michael
se postavil proti svému bratrovi

4
00:00:11,445 --> 00:00:14,249
a bojoval na straně lidí.

5
00:00:15,387 --> 00:00:17,984
Válka pokračuje.

6
00:00:18,927 --> 00:00:20,968
Prorok postavil oheň,
který nás chrání,

7
00:00:21,066 --> 00:00:22,265
Nesmí vyhasnout.

8
00:00:22,381 --> 00:00:26,026
Harper, nenechám tě,
abys ohrozila všechny ostatní.

9
00:00:28,365 --> 00:00:29,831
Opouštím Vegu.

10
00:00:29,906 --> 00:00:32,357
Nikdy jsem nestál na místě.
A nehodlám s tím začínat.

11
00:00:35,273 --> 00:00:36,538
- Stráže!
- Odlož zbraň!

12
00:00:36,617 --> 00:00:38,421
Proč by ses mne snažila zabít teď?

13
00:00:38,707 --> 00:00:40,645
Žiješ v paláci
vystavěném na jejich kostech.

14
00:00:40,727 --> 00:00:42,894
Uvnitř je něco, co chci zpátky.

15
00:00:43,133 --> 00:00:44,559
Už někdo vyvázl živý?

16
00:00:44,718 --> 00:00:47,358
Ne, ale vše musí být jednou poprvé.

17
00:00:47,513 --> 00:00:48,887
Hraješ?

18
00:01:03,870 --> 00:01:05,542
Co je uvnitř?

19
00:01:05,802 --> 00:01:07,253
Posedlí.

20
00:01:07,931 --> 00:01:09,745
Lidské tělo nebylo stvořeno k obsazení.

21
00:01:09,808 --> 00:01:12,727
Někteří andělé nesnesou jeho omezení.
Zblázní se.

22
00:01:12,843 --> 00:01:15,343
A my je držíme tady.

23
00:01:15,439 --> 00:01:17,540
Je to blázinec a vězení

........