1
00:00:51,142 --> 00:00:57,022
Preložila Sarinka

2
00:01:25,038 --> 00:01:27,473
<i> Bathsheba Everdenová.</i>

3
00:01:28,141 --> 00:01:29,475
<i> Bathsheba.</i>

4
00:01:31,478 --> 00:01:35,814
<i>To meno vždy znelo zvláštne, nemala
som rada, keď ho niekto povedal nahlas.</i>

5
00:01:37,584 --> 00:01:39,552
<i>Moji rodičia zomreli,
keď som bola veľmi mladá,</i>

6
00:01:39,554 --> 00:01:42,921
<i>takže sa nemám koho spýtať,
ako k nemu prišli.</i>

7
00:01:43,824 --> 00:01:46,759
<i>Počas dospievania som si zvykla
postarať sa o samú seba.</i>

8
00:01:47,027 --> 00:01:49,528
<i>Niekto by povedal,
že som si na to zvykla až príliš.</i>

9
00:01:49,596 --> 00:01:51,197
DORSET, ANGLICKO 1870

10
00:01:51,205 --> 00:01:53,999
<i>- Že som príliš nezávislá.
- 320 KILOMETROV OD LONDÝNA</i>

11
00:02:19,476 --> 00:02:24,730
ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU

12
00:03:26,092 --> 00:03:27,626
Slečna!

13
00:03:30,930 --> 00:03:32,231
Slečna!

14
00:03:47,814 --> 00:03:49,281
Moja šatka.

15
00:03:49,883 --> 00:03:51,583
Stratila som ju.

16
00:03:52,519 --> 00:03:55,954
- Vy musíte byť farmár Oak.
- Gabriel, áno.

17
00:03:56,223 --> 00:04:00,252
Moja teta mi o vás rozprávala.
Cez zimu jej vypomáham na farme.

18
00:04:03,530 --> 00:04:05,230
Toto je váš pozemok.

19
00:04:06,666 --> 00:04:10,592
- Nemám tu čo hľadať.
- Ste tu vítaná.

20
00:04:23,683 --> 00:04:26,941
- Pekný deň, farmár Oak.
- Pekný deň, slečna.

21
00:04:57,283 --> 00:04:58,784
Poď sem, George.

22
00:04:59,319 --> 00:05:04,716
George, stoj!
Stačilo, George! Stačilo!

23
........