1
00:01:07,706 --> 00:01:10,501
Ať se unaví!

2
00:01:22,805 --> 00:01:25,808
Nezabíjejte ji!
Ať se unaví!

3
00:01:25,808 --> 00:01:30,173
TIMBUKTU

4
00:03:37,080 --> 00:03:37,944
Mír s tebou.

5
00:03:37,944 --> 00:03:38,833
I s tebou.

6
00:03:40,609 --> 00:03:41,620
Tady máš.

7
00:03:50,328 --> 00:03:51,618
Na zdraví.

8
00:03:52,913 --> 00:03:54,992
Potřebuje tyhle prášky.

9
00:03:58,919 --> 00:04:01,045
Dejte mu dvě tablety ráno

10
00:04:01,046 --> 00:04:03,171
a další dvě večer.

11
00:04:04,217 --> 00:04:07,051
Tyhle jsou teď nějaké nové.

12
00:04:07,052 --> 00:04:09,380
Ano, vím o tom.
Je to generikum.

13
00:04:20,399 --> 00:04:21,713
Jdeme.

14
00:04:41,962 --> 00:04:43,688
Pozor!

15
00:04:44,132 --> 00:04:46,464
Důležité informace!

16
00:04:46,967 --> 00:04:49,229
Kouření je zakázáno.

17
00:04:49,428 --> 00:04:52,131
<i>Poslouchání hudby je zakázáno.</i>

18
00:04:53,012 --> 00:04:55,979
<i>Ženy musí chodit zcela zahalené.</i>

19
00:04:56,560 --> 00:04:58,214
<i>Upozornění!</i>

20
00:04:58,854 --> 00:05:03,859
<i>Ženy musí chodit zcela zahalené
a musí nosit rukavice!</i>

21
00:05:08,822 --> 00:05:11,760
<i>Pro ty, kteří mluví
jazykem Bambara...</i>

22
00:05:12,493 --> 00:05:15,815
Kouření je zakázáno.

23
00:05:16,414 --> 00:05:18,706
Poslouchání hudby je zakázáno.

24
00:05:18,707 --> 00:05:21,709
Ženy, které chodí na trh,

........