1
00:00:38,490 --> 00:00:41,960
BLACK WORK S01E01
(překlad & korekce Mrcy)

2
00:00:43,160 --> 00:00:45,160
Vypadáš dobře.

3
00:00:46,520 --> 00:00:50,640
- Jsi si jistá, že je natolik dobrá,
aby šla, když má teplotu?
- Je v pohodě.

4
00:00:50,840 --> 00:00:53,840
- Jestli si myslíš, že bych ji neměla brát.
- Ne, to je v pořádku.

5
00:00:54,920 --> 00:00:57,680
- Jak myslíš.
<i>- Tati!</i>

6
00:01:02,120 --> 00:01:05,320
Tady máš svůj ručník, superstar.
A je to, pojď.

7
00:01:08,480 --> 00:01:10,620
- Ahoj, tati.
- Tak zatím.

8
00:01:17,480 --> 00:01:19,750
<i>Pojď, mami! Přijdeme pozdě.</i>

9
00:01:21,680 --> 00:01:24,230
Možná budu pryč, až se vrátíš.

10
00:01:24,280 --> 00:01:28,190
- Byl jsi pryč celý týden. Myslela jsem,
že máš pár dnů volna?
- Je to jen fotbal, Jo.

11
00:01:28,240 --> 00:01:31,640
OK, takže se ujisti, že se Hal navečeří
než odejdeš.

12
00:01:32,160 --> 00:01:34,160
Ztrácím tě?

13
00:01:35,520 --> 00:01:38,260
- O čem to mluvíš, Ryane?
<i>- Mami!</i>

14
00:01:39,040 --> 00:01:41,030
<i>Běžím, zlato.</i>

15
00:01:45,280 --> 00:01:48,220
Dobře lidičky, připraveni
na rozcvičku? Pojďme!

16
00:01:52,760 --> 00:01:54,760
<i>A běž!</i>

17
00:01:55,840 --> 00:01:57,840
<i>A běž!</i>

18
00:01:59,920 --> 00:02:01,920
<i>A běž!</i>

19
00:02:04,960 --> 00:02:06,960
Do toho!

20
00:02:09,680 --> 00:02:11,680
<i>A běž!</i>

21
00:02:15,280 --> 00:02:18,710
- Vyber si číslo.
- 139.

22
00:02:18,760 --> 00:02:22,360
- Ne, vyber si číslo od jedné do pěti.
........