1
00:00:48,625 --> 00:00:51,290
Na co si vzpomínáte?

2
00:00:52,208 --> 00:00:53,124
Tongu.

3
00:00:56,833 --> 00:00:59,707
Neodcházej.

4
00:00:59,833 --> 00:01:00,665
Tongu.

5
00:01:02,250 --> 00:01:03,624
Uklidněte se.

6
00:01:03,875 --> 00:01:04,790
Klid.

7
00:01:05,333 --> 00:01:06,374
Zavřete oči.

8
00:01:07,333 --> 00:01:09,499
Pomalu je zavřete.

9
00:01:09,833 --> 00:01:11,124
Jen klid.

10
00:01:12,458 --> 00:01:14,124
Co si ještě vybavujete?

11
00:01:48,541 --> 00:01:50,699
- Haló.
- Dobré ráno, důstojníku.

12
00:01:50,791 --> 00:01:53,665
Ve východním okrsku
už 2 dny někdo jezdí jako blázen.

13
00:01:53,833 --> 00:01:56,457
Jel 180 km/hod,
nedokázali jsme ho zastavit.

14
00:01:56,625 --> 00:01:57,707
Pomůžete nám?

15
00:01:58,708 --> 00:02:00,040
Čas, místo, model?

16
00:02:00,208 --> 00:02:04,207
Černé BMW. Okolo 7
projíždí východním okrskem.

17
00:03:00,291 --> 00:03:02,465
Vypněte motor.
Řidičský a občanský průkaz.

18
00:03:03,625 --> 00:03:07,132
Vy jste ten policista.
Povězte, kde je Tong?

19
00:03:07,291 --> 00:03:08,749
Kde je Tong?

20
00:03:08,916 --> 00:03:10,290
Udržujte odstup.

21
00:03:10,541 --> 00:03:11,749
Jste v pořádku?

22
00:03:12,291 --> 00:03:14,731
Jedu se po něm podívat sama.

23
00:03:16,500 --> 00:03:18,760
- Co děláte?
- Uklidněte se, slečno.

24
........