1
00:00:35,878 --> 00:00:39,249
Než zemřeli, tak mi rodiče
vyprávěli, jaký byl svět.

2
00:00:40,722 --> 00:00:43,522
Jaký byl dlouho předtím,
než jsem se narodil.

3
00:00:44,045 --> 00:00:45,822
Před válkou se stroji.

4
00:00:47,665 --> 00:00:49,465
Pamatovali si zelený svět.

5
00:00:50,636 --> 00:00:52,106
Rozlehlý a krásný.

6
00:00:54,648 --> 00:00:55,877
Plný smíchu.

7
00:00:58,200 --> 00:01:00,150
A naděje ohledně budoucnosti.

8
00:01:02,074 --> 00:01:04,484
Byl to svět,
který jsem nikdy nepoznal.

9
00:01:04,604 --> 00:01:09,016
Když jsem se narodil,
tohle všechno bylo pryč.

10
00:01:16,417 --> 00:01:17,556
Skynet,

11
00:01:19,611 --> 00:01:23,461
počítačový program vytvořený
k automatizaci raketové obranné sítě.

12
00:01:25,011 --> 00:01:26,518
Měl nás chránit.

13
00:01:27,551 --> 00:01:28,980
To se ale nestalo.

14
00:01:29,906 --> 00:01:33,727
29. srpna 1997
si Skynet uvědomil sám sebe.

15
00:01:35,140 --> 00:01:38,611
A vyhodnotil si, že lidstvo
je hrozbou pro jeho existenci.

16
00:02:17,555 --> 00:02:19,950
Použil proti nám
naše vlastní bomby.

17
00:02:24,150 --> 00:02:26,800
Tři miliardy lidí
zemřely v jaderné výhni.

18
00:02:30,800 --> 00:02:33,946
Přeživší tomu
říkali den zúčtování.

19
00:02:36,581 --> 00:02:39,190
Lidé žili jako
krysy ve stínech.

20
00:02:40,180 --> 00:02:42,960
Skrývali se,
hladověli, nebo ještě hůř.

21
00:02:43,572 --> 00:02:46,522
Byli chyceni a umístěni
do vyhlazovacích táborů.

22
00:02:54,622 --> 00:02:56,670
Já se narodil po dni zúčtování.
........