1
00:02:04,917 --> 00:02:08,003
<i>JUNG WOO-SUNG</i>

2
00:02:20,891 --> 00:02:23,894
<i>LEE SOM</i>

3
00:02:24,311 --> 00:02:27,481
<i>Díky lístečkům poletujícím vzduchem</i>

4
00:02:29,107 --> 00:02:32,194
<i>jsem konečně zapomněl,</i>

5
00:02:34,238 --> 00:02:36,114
<i>proč jsem se sem rozhodl jet.</i>

6
00:02:50,254 --> 00:02:53,340
<i>Když jsem byl kvůli směšnému
nedorozumění donucen opustit školu,</i>

7
00:02:54,341 --> 00:02:56,051
<i>chtěl jsem se schovat někde,</i>

8
00:02:56,802 --> 00:02:59,680
<i>kde mě nikdo nenajde.</i>

9
00:03:02,599 --> 00:03:07,938
<i>Doufal jsem, že najdu něco čistého,
co mě před sebou samým očistí,</i>

10
00:03:08,480 --> 00:03:11,608
<i>a objevím nové náměty pro svůj román.</i>

11
00:03:24,079 --> 00:03:27,374
<i>Mé záměry se ovšem
vytratily hned po mém příjezdu.</i>

12
00:03:37,885 --> 00:03:40,387
<i>Omšelá a znuděná nálada toho města</i>

13
00:03:40,762 --> 00:03:42,431
<i>mě skoro udusila.</i>

14
00:04:20,177 --> 00:04:21,720
<i>Co je to za holku?</i>

15
00:04:23,055 --> 00:04:25,140
<i>Nikdy neviděla muže v obleku?</i>

16
00:04:49,748 --> 00:04:54,503
<i>Prohlížela si mě zvědavým pohledem.</i>

17
00:04:54,962 --> 00:04:56,338
<i>Tak jsem ji potkal.</i>

18
00:04:56,338 --> 00:04:57,881
<i>ŠARLATOVÁ NEVINNOST</i>

19
00:05:22,781 --> 00:05:25,033
Na profesora je dost mladý.

20
00:05:25,909 --> 00:05:29,204
Nejspíš si něčeho přihnul.
Koukněte na jeho rudé tváře.

21
00:05:29,538 --> 00:05:31,165
Vždyť víte,

22
00:05:31,165 --> 00:05:35,127
že spisovatelé potřebují panáka,
aby mohli o něčem mluvit nebo psát.

23
00:05:40,340 --> 00:05:44,386
<i>ÚVOD DO PSANÍ ROMÁNŮ</i>

24
00:05:45,862 --> 00:05:48,907
- Chcete napsat román?
........