1
00:00:34,823 --> 00:00:37,125
- Kdo jste? Co chcete?
- Dobrý den, pane.

2
00:00:37,126 --> 00:00:40,134
Jsem detektiv inspektor Scanlon.
Tohle je detektiv seržant Stone.

3
00:00:40,135 --> 00:00:42,249
Rádi bychom viděli
nějaký váš doklad, prosím.

4
00:00:42,250 --> 00:00:44,619
Tohle je matčin dům,
nic tu není.

5
00:00:45,006 --> 00:00:46,409
Lháři.

6
00:00:48,097 --> 00:00:50,407
Ustupte! Ani hnout!

7
00:00:50,408 --> 00:00:52,888
- Je v domě někdo další?
- Jen moje máma.

8
00:00:54,270 --> 00:00:56,660
Nemusíte vypovídat,
ale vaši obhajobu může poškodit,

9
00:00:56,710 --> 00:01:00,590
pokud při výslechu neuvedete něco,
co byste později použ?il u soudu...

10
00:01:03,515 --> 00:01:05,176
Alane?

11
00:01:15,127 --> 00:01:17,127
Kde je Alan?

12
00:01:17,229 --> 00:01:18,735
Alane?

13
00:01:28,591 --> 00:01:29,922
Carol?

14
00:01:30,792 --> 00:01:32,712
Carol Taftová?

15
00:01:47,848 --> 00:01:49,958
Detektiv
seržant Stone?

16
00:01:50,390 --> 00:01:52,590
- Pane.
- Dobrá práce.

17
00:01:55,870 --> 00:01:58,100
Když svoláte tiskovku
ohledně vraždy drogově závislého,

18
00:01:58,101 --> 00:01:59,543
tak je sem nedostanete.

19
00:01:59,544 --> 00:02:03,494
Ale stačí říct 'sériový vrah'
a najednou potřebujete židle navíc.

20
00:02:03,495 --> 00:02:05,495
Vícenásobný vrah.

21
00:02:06,492 --> 00:02:08,522
Už jste tohle
dělal hodněkrát?

22
00:02:08,580 --> 00:02:10,159
Ne, nikdy.

........