1
00:00:02,052 --> 00:00:03,371
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,491 --> 00:00:05,885
<i>- Můj manžel...</i>
- Nic, co kdy uděláš,

3
00:00:06,005 --> 00:00:07,828
mi nezabrání,
abych tě miloval.

4
00:00:07,948 --> 00:00:11,026
Jonathan, Jonathan
Wolverton Randall, konečně.

5
00:00:11,146 --> 00:00:15,729
Kapitán dragounů v britské armádě
a tvůj přímý předek.

6
00:00:15,849 --> 00:00:18,684
Také známý jako Černý Jack.

7
00:00:18,685 --> 00:00:23,455
Slyšela jsem
příběhy o Craigh Na Dun.

8
00:00:23,456 --> 00:00:26,775
<i>Už nejsem ve 20. století.</i>

9
00:00:26,776 --> 00:00:29,244
<i>Čím asi Frank procházel?</i>

10
00:00:29,245 --> 00:00:30,717
Claire?

11
00:00:31,414 --> 00:00:35,167
<i>Možná mě unesli...</i>

12
00:00:35,168 --> 00:00:38,393
<i>Možná jsem mrtvá...</i>

13
00:00:39,956 --> 00:00:43,876
<i>Možná to nejhorší...</i>

14
00:00:43,877 --> 00:00:46,595
<i>Opustila jsem ho kvůli jinému muži.</i>

15
00:01:53,351 --> 00:01:56,668
Outlander 1x08
Both Sides Now - Na obou stranách

16
00:01:56,858 --> 00:02:00,509
překlad: barasaiko a jeriska03
korekce: efvendy

17
00:02:00,629 --> 00:02:04,012
www.neXtWeek.cz

18
00:02:32,903 --> 00:02:35,237
Policie Inverness,
u telefonu strážník Boyle.

19
00:02:35,238 --> 00:02:37,289
Jak vám mohu pomoct?

20
00:02:39,208 --> 00:02:40,036
Chápu.

21
00:02:40,156 --> 00:02:41,910
Ano, madam, už to chápu.

22
00:02:41,911 --> 00:02:44,329
Kdy jste si poprvé všimla,
že něco chybí?

23
00:02:48,919 --> 00:02:50,669
Vrátil se.
........