1
00:03:27,800 --> 00:03:30,600
Ještě jednou. Ořech...

2
00:03:30,600 --> 00:03:32,950
Ožech.

3
00:03:35,760 --> 00:03:37,770
Ořech.

4
00:03:39,380 --> 00:03:41,210
Kaše.

5
00:03:41,800 --> 00:03:43,530
Nůž.

6
00:03:45,740 --> 00:03:49,570
Víčka.

7
00:03:50,620 --> 00:03:56,070
Vička. Řekni to rychleji.
"Víčka" jsou tohle.

8
00:04:00,340 --> 00:04:02,730
Pěkné. (Jap)

9
00:04:06,980 --> 00:04:09,690
Pěkná barva.

10
00:04:13,180 --> 00:04:15,150
Dej si čaj.

11
00:04:19,500 --> 00:04:24,330
- Dok-mali, vypij si čaj.
- Ano, děkuji.

12
00:04:25,700 --> 00:04:27,730
Ang, co to děláš?

13
00:04:27,730 --> 00:04:31,820
Smažené banány.
Ať nepřijdou ty zbytky nazmar.

14
00:04:31,820 --> 00:04:38,330
Dobře. Já ti s tím pomůžu.

15
00:04:38,700 --> 00:04:42,930
Ukážu Dok-malimu
svoje kuchařské umění.

16
00:04:42,930 --> 00:04:44,810
Ano.

17
00:05:05,100 --> 00:05:08,870
- Co to děláš?
- Smažené banány.

18
00:05:08,870 --> 00:05:11,360
Sražené banány.

19
00:05:11,360 --> 00:05:14,350
"Smažené", ne "sražené".

20
00:05:14,350 --> 00:05:18,810
Usmažím banány
a obalím je v cukru.

21
00:05:20,400 --> 00:05:23,570
Jestli se ještě chvíli
zdržíš, můžeš je ochutnat.

22
00:05:23,800 --> 00:05:26,330
To bych rád.

23
00:05:29,370 --> 00:05:33,030
Ale nemám čas,
musím se vrátit do práce.

........