1
00:00:01,331 --> 00:00:05,669
<i>Před třemi týdny se neviditelná
kupole snesla na Chester's Mill.</i>

2
00:00:05,674 --> 00:00:07,455
<i>Odřízla nás od zbytku světa.</i>

3
00:00:07,685 --> 00:00:10,048
<i>Testuje naše hranice.</i>

4
00:00:10,083 --> 00:00:13,768
<i>Nutí každého z nás čelit svým démonům...</i>

5
00:00:13,803 --> 00:00:15,483
<i>vzteku...</i>

6
00:00:15,485 --> 00:00:17,819
<i>smutku...</i>

7
00:00:17,821 --> 00:00:19,554
<i>strachu.</i>

8
00:00:19,556 --> 00:00:20,789
Proboha.

9
00:00:22,225 --> 00:00:26,628
<i>Nyní, s cílem přežít, musíme bojovat proti
nejnebezpečnějšímu protivníkovi,</i>

10
00:00:26,630 --> 00:00:29,397
<i>vnitřnímu nepříteli.</i>

11
00:00:30,499 --> 00:00:33,424
<i>Jsem Christine Priceová.
Tohle je má kamarádka Eva.</i>

12
00:00:33,459 --> 00:00:35,591
<i>Byli jste spolu,
jako by to byl rok.</i>

13
00:00:35,626 --> 00:00:38,473
Takže chápu,
pokud k ní máš pořád city.

14
00:00:38,475 --> 00:00:41,042
Ničemu z tohohle nemůžeš
vůbec rozumět.

15
00:00:41,044 --> 00:00:44,078
- Nikdy jsi nikam neodešel.
- Šel jsem dál. Zbavil jsem se tě.

16
00:00:44,080 --> 00:00:46,432
Měl bys mi děkovat.

17
00:00:46,467 --> 00:00:51,186
Včera jsme byli spolu.
Ale v Matrixu jsi šla dál, beze mě.

18
00:00:51,188 --> 00:00:56,257
- <i>Podle představy o výpočtu letu meteoritu...</i>
- Terapeutka, to mě poser...

19
00:00:56,263 --> 00:00:59,460
<i>"Domlouváš se se mnou. S NIKÝM JINÝM"</i>
- Máš to, Malicku?

20
00:01:00,095 --> 00:01:03,064
- Mizím odsud.
- Opouštíš město?

21
00:01:03,066 --> 00:01:06,334
Ti lidé nejsou stejní.
Změnili se.

22
00:01:06,336 --> 00:01:10,238
Mám o nich pravdu.
Stejně jako jsem měl pravdu o všem ostatním.
........