1
00:00:00,001 --> 00:00:01,710
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,712 --> 00:00:04,881
Avery McKernon byl první klient,
kterého jsem pro firmu získal.

3
00:00:04,881 --> 00:00:06,883
Už jsem své motory
proti Bronsonovi postavil

4
00:00:06,918 --> 00:00:08,885
a ty moje vyhrávají.

5
00:00:08,920 --> 00:00:11,388
Protože zajistím, aby měli
lepší design než ostatní.

6
00:00:11,423 --> 00:00:12,889
A to je proslov,
který přednesete.

7
00:00:12,924 --> 00:00:14,674
Říkal jsem, že ti
nechám 50 % McKernona.

8
00:00:14,726 --> 00:00:17,260
Ale neříkal jsem,
že si těch dalších 50 % nechám.

9
00:00:17,262 --> 00:00:19,813
Konečně ti došlo, že potřebují
jako zástupce někoho lepšího.

10
00:00:19,848 --> 00:00:21,147
Takže je to na tobě, Jacku.

11
00:00:21,183 --> 00:00:24,601
Buďto přijmeš odstavec C35,
nebo se můžeš sbalit.

12
00:00:24,603 --> 00:00:27,604
Tak mi řekněte, jakou nejhorší
chybu jste jako terapeut udělala.

13
00:00:27,656 --> 00:00:29,241
Tak jsme se nedohodli.

14
00:00:31,276 --> 00:00:33,910
- Někoho jsem zabila.
- Cože?

15
00:00:33,945 --> 00:00:38,081
Klient potřeboval někoho,
aby dostal jeho syna z odvykačky,

16
00:00:38,116 --> 00:00:40,083
aby mohl na pohřeb matky.

17
00:00:40,118 --> 00:00:42,419
Věděla jsem,
že není připravený,

18
00:00:42,454 --> 00:00:44,254
ale nechala jsem ho jít,

19
00:00:44,289 --> 00:00:49,926
a v den pohřbu se
předávkoval a zemřel.

20
00:00:50,261 --> 00:00:53,129
Překvapilo mě,
že chcete další schůzku.

21
00:00:53,131 --> 00:00:55,965
Co na to říct?
Ta vaše historka mě dostala.

22
........