1
00:00:02,071 --> 00:00:04,771
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:05,103 --> 00:00:07,401
Dokonce v jeho vlastním
paláci proti němu pletichaříme.

3
00:00:07,402 --> 00:00:10,637
Král králů... povstal.

4
00:00:10,638 --> 00:00:12,239
U pyramid jsi mi řekl,

5
00:00:12,240 --> 00:00:14,041
že chceš být připomínán
jako velký faraon.

6
00:00:14,042 --> 00:00:16,510
Mitannci jsou pořád hrozbou.

7
00:00:16,511 --> 00:00:19,680
Beze mě je neporazíte.

8
00:00:19,681 --> 00:00:21,615
Budu muset.

9
00:00:21,616 --> 00:00:24,183
Oba si myslíme, že
víme, jak tohle dopadne,

10
00:00:24,184 --> 00:00:26,017
a jeden z nás se mýlí.

11
00:00:27,654 --> 00:00:30,890
Držte se blízko vezíra.
Musíme ho zvládnout.

12
00:00:30,891 --> 00:00:32,491
Dochází nám možnosti.

13
00:00:32,492 --> 00:00:36,062
Víc a víc lidí podléhá té nemoci.

14
00:00:36,063 --> 00:00:37,463
Musí to skončit zde.

15
00:00:37,464 --> 00:00:39,465
Tví rodiče přijeli do Théb.

16
00:00:39,466 --> 00:00:40,833
Pak je musím najít.

17
00:00:40,834 --> 00:00:42,902
Jen pokud Sete půjde s tebou.

18
00:00:42,903 --> 00:00:44,237
Jděte dovnitř.

19
00:00:44,238 --> 00:00:47,273
Věřím, že to nikomu neřekneš.

20
00:00:47,274 --> 00:00:48,608
Máte mé slovo.

21
00:00:48,609 --> 00:00:50,776
Nechť vás bohové ctí.

22
00:00:56,183 --> 00:00:58,117
Sete! Sete!

23
00:00:58,118 --> 00:01:00,019
Smrt čeká na nás všechny.

24
00:01:00,020 --> 00:01:01,487
Ne... ne.

........